Klimaatbeheersing in bebouwde omgeving


Masterclass Klimaat 1: een integrale aanpak van groen en water in bebouwde omgeving
Opleiding Openbaar groenbeheer 200615

Introductie

Lokale overheden staan voor belangrijke uitdagingen inzake het beheer van hun openbaar domein:

 • Hoe kan de klimaatverandering beheersbaar opgevangen worden in de bebouwde omgeving, zodat de stad ook in de toekomst aangenaam leefbaar blijft voor de inwoners?
 • Hoe kunnen openbare groenaanleg en groenbeheer financieel haalbaar, klimaatrobuust en duurzaam georganiseerd worden, waarbij gedragenheid door de burgers eveneens een essentiële sleutel is tot succes?
 • Hoe kunnen hemelwaterprojecten duurzaam, maar ook attractief voor de burger, uitgewerkt worden?
 • Hoe krijgt het lokale bestuurr elke burger mee in deze groen-blauwe transitie van de openbare ruimte?

In deze masterclass schetsen we het kader voor deze groen-blauwe transitie. We gaan dieper in op het 'waarom' van klimaatbeheersing, maar veel meer nog reiken we binnen de diverse domeinen handvaten, oplossingen en goede voorbeelden aan.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze masterclass hebt u een breed inzicht in hoe klimaatbeheersing op diverse fronten van het openbaar domein kan ingevuld worden in een bebouwde omgeving. Dankzij heel wat praktische voorbeelden en tips kunt u met deze inzichten zeer concreet aan de slag.

Omschrijving

Deze masterclass wil beleidsverantwoordelijken en leidinggevenden van lokale besturen de nodige tools aanreiken om het openbaar domein in bebouwde omgeving klimaatbestendig en duurzaam uit te tekenen. En om tegelijkertijd het draagvlak hiervoor bij de burgers te borgen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • U bent beleidsverantwoordelijke, diensthoofd of beleidsmedewerker voor het openbaar domein bij een lokale overheid
 • U bent diensthoofd of leidinggevende  bij de groendienst of technische dienst van uw stad of gemeente
 • U bent ruimtelijk planner bij een studiebureau
 • U bent landschapsarchitect werkzaam in de publieke ruimte

Voorkennis

Als beleidsverantwoordelijke, leidinggevende of diensthoofd openbaar domein hebt u reeds een goed inzicht in de uitdagingen waar lokale besturen mee geconfronteerd worden bij toekomstige (her)aanleg en beheer van groene zones en hemelwaterzones in het openbaar domein.

Methodologie

Deze vormingssessie is opgebouwd uit een luik informatie waar in essentie de actuele kennis en innovatieve oplossingen worden aangebracht, maar ook de praktische implementatie wordt belicht. Een tweede luik bestaat telkens uit interactie waarbij concrete casussen aangereikt en besproken worden; hierbij is veel ruimte voor persoonlijke inbreng en reflectie.

Programma

In deze eerste van vier masterclasses schetsen we het kader. We gaan dieper in op het 'waarom' van klimaatbeheersing, maar veel meer nog reiken we binnen de diverse domeinen handvaten, oplossingen en goede voorbeelden aan:

 • klimaatrobuuste bomen, struiken, lage beplanting
 • groendaken en groen-blauwe daken
 • groene gevels
 • hemelwaterprojecten
 • opportuniteiten
 • praktische oplossingen
 • goede praktijkvoorbeelden
 • valkuilen
 • betrekken van de burger: informeren, sensibiliseren, enthousiasmeren

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 16/03/2023 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be
2020-615-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Karl Clement is sinds 1992 zelfstandig Landschapsarchitect/ consultant/Projectmanager rond duurzame groen - blauwe projecten, zowel voor private opdrachtgevers als in openbaar domein.

Voorzitter van de gebruikersgroep VLAIO - Groen bouwen 2016-2020

Hij is lid van het technisch comité groen - PCS Destelbergen, en neemt deel aan verschillende Vlaamse onderzoeksprogramma's : Ecocities, Wonderwalls, ...

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.