Club leidinggevenden groen 2022-2023


Netwerking en actua voor diensthoofden en andere leidinggevenden groen van lokale besturen.
Opleiding Openbaar groenbeheer 220254
NIEUW

Introductie

Diensthoofden en leidingevenden van de groenafdeling van lokale besturen in Vlaanderen hebben nood aan netwerking en aan het leren van anderen. Vandaar het belang van deze nieuwe exclusieve clubformule.

In tijden van grote veranderingen, ook op het vlak van het klimaat, hebben veel professionals nood aan inhoudelijke en collegiale ondersteuning of bevestiging.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Deze clubformule biedt de leden intense netwerking en inzicht in de sectoractualia, met daarbij steeds een gezellige groepslunch.

Omschrijving

Deze club start op in werkjaar 2022-2023 ter kennismaking tussen de diverse leden. De inhoudelijke focus ligt op duurzaam openbaar groen, leiderschap in tijden van verandering en op de absolute noodzaak aan de uitwerking van de Vlaamse bomenplannenstrategie in de nabije werkjaren.

Elk lokaal bestuur kan één of meerdere leden afvaardigen voor de volledige reeks van 3  sessies per jaar. Een inschrijving op organisatieniveau is ook mogelijk, zodat er telkens een andere deelnemer de sessie volgt.

Telkens zullen de allernieuwste leerthema's aan bod komen in de diverse actuele groen-expertisedomeinen. Centraal staat steeds: netwerking, leren van elkaar, van collega's en van andere praktijkexperten en academici.

Elke sessie verloopt volgens een vast stramien: een gezamenlijke middaglunch, koffiepauze, gevolgd door een experttoelichting, met als afsluiter een praktijkgetuigenis. Dit alles wordt doorspekt met vraag en antwoord, interactie en kennisdeling.

Het is de bedoeling dat vanaf 2023 een clubledenstuurgroep uit het werkveld wordt gecreëerd met het oog op nog meer innovatieve leerthema's en aanverwante sprekers.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De doelgroepen van deze club zijn:

  • De diensthoofden van de groenafdelingen van de Vlaamse lokale besturen
  • Andere leidinggevenden van de Vlaamse lokale besturen

 

Vanzelfsprekend zijn gelijkaardige functiehouders van ziekenhuizen, woon- en zorgcentra en aanverwante sociale en zorginstellingen evenals van maatwerkbedrijven ook uiterst welkom.

Methodologie

Kennisoverdracht, uitvoerige interactie en gezellige netwerking collega's onder elkaar en met externe experten staan centraal in deze club.

Programma

Sessie 1: 8 december 2022 'Duurzaam groen'

Diverse mogelijkheden aan duurzaam openbaar groen. Visie en realisaties in Stad Gent.

Door mevr. Els Mechant, diensthoofd groen Stad Gent.

Deze toelichting wordt aangevuld met een praktijkgetuigenis uit Stadsbestuur Aalst. Door dhr. Bart Backaert, hoofdbrigadier Ruimte- en Groen onderhoud. Thema: boomsoortenkeuze in een heet- en droog stedelijk microklimaat, inclusief de evolutie van het gebruik van stadsbomen in Aalst.

Sessie 2: Dinsdag 7 maart 2023 'Actueel leiderschap'

Uiterst interactieve workshop omtrent actueel leiderschap in tijden van verandering in de groendienst.

Door dhr. Stijn Vanpeteghem, ervaren consultant leiderschap, met veel expertise op het vlak van groendiensten zowel in België als in Nederland.

Stijn: 'Maatschappelijke veranderingen volgen elkaar snel op en zorgen ervoor dat overheden zich wendbaar moeten opstellen. Dit vraagt ook van leidinggevenden een andere manier van denken en handelen. Maar hoe begeleid ik als leidinggevende zo een verandering? Hoe krijg je medewerkers mee in een verandering en zorgen we dat weerstand tot een minimum beperkt wordt? En als medewerkers dan toch weerstand tonen, hoe ga je daarmee om? Op al deze vragen geven we in deze interactieve sessie een antwoord zodat je toekomstige veranderingen met vertrouwen kan aanpakken.'

Sessie 3: Donderdag 25 mei 2023 'Actua Bomenplannen'

Visie, actualiteit en toelichting omtrent het Bomenplan 2.0 van Stad Antwerpen.

Door dhr. Jos Schenk, consulent bomen, expert bomenplannen van Stad Antwerpen.

Aangevuld met een actuele academische en toekomstvisie omtrent bomen en bomenplannen door professor Kris Verheyen van de UGent.

Kris: 'De waarde van groen in een stedelijke context kan moeilijk overschat worden'

    

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 07/03/2023 12:00 16:00
donderdag 25/05/2023 12:00 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Aantal nog te bevestigen sessies: 1.

Locatie

  • Campus Gent NETWORKS TWO
  • Raymonde de Larochelaan 13
  • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

  • T: 078 35 39 30
  • Tine@escala.be

Mevr. Els Mechant, diensthoofd groen Stad Gent

Dhr. Bart Backaert, hoofdbrigadier Ruimte- en Groen onderhoud Stad Aalst

Dhr. Stijn Vanpeteghem, expert leiderschap in de groensector

Professor Kris Verheyen, expert bomen van UGent

Dhr. Jos Schenk, consulent bomen van Stad Antwerpen

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.