Omgevingsvergunning fundamenten: milieuvergunning

Opleiding Omgevingsrecht 160472

Introductie

Deze opleiding maakt deel uit van een reeks opleidingen getiteld 'omgevingsvergunning fundamenten'. De opleidingen zijn geschikt zowel voor nieuwe medewerkers in deze materie als medewerkers die zich omwille van wijzigingen in de materie of als heropfrissing willen verdiepen in één of meerdere topics. Elk van de modules is afgestemd op de andere modules, maar elke module kan ook afzonderlijk gevolgd worden.

Deze reeks bevat volgende modules:

 • planning
 • omgevingsvergunningsprocedure
 • stedenbouw/vergunning
 • stedenbouw/handhaving
 • milieu/vergunning (deze module)
 • milieu/handhaving

De opleidingen vindt u terug via http://www.escala.be/opleidingen/zoek?

ZoekTrefwoord=fundamenten.

Omschrijving

De nieuwe regelgeving wijzigt een aantal belangrijke aspecten van de procedure.

Het blijft echter een proceduredecreet waardoor het nog steeds zinvol is om de concrete bepalingen rond stedenbouw en milieu apart te bekijken.

Bovendien biedt deze opsplitsing de mogelijkheid voor de ambtenaar die traditioneel de stedenbouwkundige aanvragen behandelt om zich te verdiepen in het milieuvergunningsaspect. En omgekeerd. Naast medewerkers van lokale overheden, architecten- en studiebureaus die betrekkelijk nieuw zijn in de gehele materie, zijn zij dus zeker welkom op deze opleiding.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot medewerkers van:

 • dienst omgeving, milieu, ruimtelijke ordening, technische dienst, juridische dienst van lokale, regionale en federale besturen
 • intercommunales
 • organisaties actief inzake (sociale) huisvesting
 • politiediensten
 • architecten, studiebureaus, vastgoedpromotoren die al dan niet optreden namens overheden

Programma

  · Algemene inleiding
   o overzicht verschillende reglementeringen
   o bestuurlijke organisatie en adviesorganen

   · Algemene milieuwetgeving
    o DABM (Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid)
    o Omgevingsvergunningsdecreet en -besluit (nieuwe procedures omgevingsvergunning)
    o Indelingslijst van hinderlijke inrichtingen (meldings- of vergunningsplichtige inrichtingen)
    o Lijst van Vlaamse en provinciale projecten
    o Na te leven milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen (VLAREM II)
    o Bijstelling van de voorwaarden, voorwerp en duur van de omgevingsvergunning
    o Milieuhandhavingsdecreet (toezicht)
    o Raakvlakken met sectorale milieuwetgeving (natuurdecreet, decreet integraal waterbeleid, VLAREBO, Materialendecreet, ed.)

  Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

  Lesdata

  Datum Startuur Einduur

  Deze data zijn nog onderhevig aan wijzigingen.

  Locatie

  • SBM Gent
  • Tramstraat 63
  • 9052 Zwijnaarde
  Bekijk op Google Maps

  Contact

  • T: 078 35 39 30
  • F: 051/268754
  • info@escala.be

  Prijsinfo

  Er is een korting van 100 euro vanaf deelname aan drie volledige opleidingsdagen of 150 euro bij deelname aan vijf volledige opleidingsdagen in de reeks 'fundamenten omgevingsvergunning'. Indien u meerdere opleidingsdagen in deze reeks volgt, vermeld dit bij uw inschrijving in het vak 'opmerkingen'. De opleidingen in de reeks fundamenten vindt u terug via http://www.escala.be/opleidingen/zoek?ZoekTrefwoord=fundamenten.

  Charlotte Vancoillie is omgevingsambtenaar bij de dienst Natuur- en Milieuvergunningen van de provincie Oost-Vlaanderen. Zij adviseert omgevingsvergunningsaanvragen in eerste aanleg en beroepen die ingediend worden tegen beslissingen van gemeenten. Ze maakt tevens deel uit van de provinciale omgevingsvergunningscommissie. Vanuit het vergunningenbeleid komt ze in aanraking met diverse administratieve overheden. Andere raakvlakken zijn ruimtelijke ordening, afvalwetgeving, mestdecreet, natuurbeleid, ed... Ze doceert vooral interactief en praktijkgericht over de vergunningenplicht en de daaraan gekoppelde na te leven milieuvoorwaarden.