Workshop opmaak minnelijke schikkingen en herstelvorderingen

Opleiding Omgevingsrecht 190237
NIEUW

Introductie

Op 1 maart 2018 trad het decreet betreffende handhaving van de omgevingsvergunning in werking.  

Dit decreet heeft een grote impact op het stedenbouwkundig handhavingslandschap. Zo wordt onder meer nieuw leven geblazen in de minnelijke schikking en de herstelmaatregel.  

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Omgevingsambtenaren besturen
 • medewerkers handhaving

Programma

Wat is er juist veranderd? Hoe kunt u gebruik maken van de minnelijke schikking in de praktijk? Wat zijn de rechtsgevolgen ervan? …

Ook wat betreft de herstelmaatregel zijn er wijzigingen doorgevoerd. Wie kan deze vordering opmaken? Hoe kan men deze afdwingen? Hoe dient de herstelmaatregel te worden opgesteld? Wat met de dwangsom? Komt deze dwangsom toe aan de herstelvorderende overheid? …

Gedurende deze drie uur durende sessie staan we stil bij bovenstaande twee instrumenten en wordt getracht aan de hand van praktijkvoorbeelden en rechtspraak deze nieuwigheden zo duidelijk mogelijk toe te lichten.

Anderhalf jaar na de inwerkingtreding van het nieuwe handhavingsrecht zullen de eerste tendensen hieromtrent te zien zijn in de rechtspraak. Om die reden is het interessant om eens achterom te kijken en te leren van de reeds voorliggende “trial and error”. Er wordt dan ook ingegaan op “tips and tricks” om in de praktijk op wettige wijze gebruik te maken van de instrumenten die het nieuwe handhavingsrecht rijk is.

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 30/09/2019 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Escala Brugge
 • Spoorwegstraat 14
 • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • info@escala.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 26/11/2019 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Provincie Antwerpen - Kamp C
 • Britselaan 20
 • 2260 Westerlo
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • info@escala.be

Mr. Jo Van Lommel is vennoot binnen het kantoor GSJ Advocaten (www.gsj.be) en maakt er deel uit van de vakgroep rond administratief recht, milieurecht, ruimtelijke ordening en stedenbouw die sinds 40 jaar actief is in deze materie en regelmatig optreden voor het Vlaamse Gewest, de provinciebesturen en de gemeentebesturen, alsook namens ondernemingen en particulieren. Binnen het kantoor heeft hij zich verder toegelegd op de handhaving o.m. in het kader van de ruimtelijke ordening.

Hij heeft een Masterdiploma Milieurecht en is lid van de redactieraad van de Nieuwsbrief van het Tijdschrift Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw. Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan o.m. omtrent het stakingsbevel.

Mr Van Lommel doceert deze opleiding in de provincies Antwerpen/Limburg/Vlaams-Brabant

Mr Nick De Wint studeerde af in de rechten en de criminologische wetenschappen aan de Universiteit Gent. Mr. De Wint is met een tussenstop van een jaar bij de overheid -waaronder de provincie West-Vlaanderen- sinds 2005 actief als advocaat, op heden bij het kantoor Marlex Advocaten te Brugge. Hij bouwde daarbij een jarenlange ervaring op rond het omgevingsrecht en het daarmee verband houdend handhavingsrecht. Tevens was hij ingeschreven op het Nederlands landelijk tableau van advocaten en verbonden aan de balie Middelburg-Breda van 2015 tot 2018.

Mr De Wint doceert deze opleiding in de provincies West- en Oost-Vlaanderen.