Verdieping omgeving: onteigeningsrecht van A tot Z


Onteigeningsvoorwaarden, procedure en vergoeding, inclusief Vlaams Onteigeningsdecreet
Webinar Omgevingsrecht 090395

Omschrijving

De onteigening is een complex instrument waarover de overheid beschikt om - zo het niet anders kan - bezit te nemen van onroerende goederen met het oog op het realiseren van een doel van algemeen nut.  

Om tot onteigening te kunnen overgaan dienen heel wat voorwaarden vervuld te worden. Er dient rekening gehouden te worden met grondwettelijke en Europeesrechtelijke bepalingen. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met een veelheid aan algemene en bijzondere (procedure)wetten die bovendien niet altijd even duidelijk zijn.

De regelgeving is trouwens continu in beweging, zo was er recent het wijzigingsdecreet dat in werking trad op 1 december 2020 die de minnelijke onderhandelingstermijn vastlegde op maximum 1 jaar. Dit is de maximumtermijn maar de onteigenende instantie kan in het voorlopig onteigeningsbesluit ook een kortere inschatting maken.

Tijdens de opleiding wordt grondig ingegaan op de diverse onderdelen van het onteigeningsrecht, doch op een verstaanbare wijze en zonder te vervallen in oeverloze details.

De theoretische onderbouw wordt afgewisseld met meer praktische voorbeelden. Kennis delen is het uitgangspunt. De docenten staan dan ook open voor inbreng, vragen en eigen ervaringen van de deelnemers.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot ambtenaren of medewerkers die betrokken zijn bij onteigeningen: lokale besturen (juridische diensten, diensten ruimtelijke ordening), provincies, intercommunales, regionale en federale overheden, autonome overheidsbedrijven en sociale bouwmaatschappijen.

Bijkomende info

Deze opleiding wordt voor 3u erkend door de Federale Raad van landmeters-experten.

Programma

In deze opleiding is het Vlaams onteigeningsdecreet van 2017 het uitgangspunt.

Inleiding

 • Wettelijk kader
 • Wat is onteigening (en wat is het niet)?
 • Europese en grondwettelijke bescherming tegen onteigening

De onteigeningsvoorwaarden uitgediept

 • Algemeen nut
 • Habilitatie
 • Procedure
 • Vergoeding
 • Onteigeningsnoodzaak

De administratieve en de gerechtelijke fase van de onteigeningsprocedure

 • Doel
 • Wetgevend kader
 • Verloop
 • Juridische actiemogelijkheden tijdens de administratieve fase

Principes inzake onteigeningsvergoeding

Tijdens de uiteenzetting is er ook ruimte voor uw vragen (u kan deze ook voorafgaand bezorgen), relevante rechtspraak en intervisie rond de ervaringen van de deelnemers.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 18/04/2023 09:30 12:30
dinsdag 18/04/2023 13:30 16:30
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Studiebureaus, architecten en andere deelnemers niet behoren tot de publieke sector of de social profit betalen € 300 excl. btw.

Reiner TIJS is licenciaat in de rechten (KUL), master in het ondernemingsrecht (UA) en volgde tevens de opleiding tot milieucoördinator (UGent). Hij is sinds 2002 advocaat aan de balie te Antwerpen en vennoot van FORUM ADVOCATEN (www.forumadvocaten.be). Hij is gespecialiseerd in het bestuursrecht (ruimtelijke ordenings- stedenbouw- en milieurecht, onteigeningsrecht,...). Hij publiceerde in deze materie ook reeds verschillende boeken waaronder 'Openbaarheid van bestuur', 'bestuursrecht in hoofdlijnen', 'Ruimtelijke ordening in Vlaanderen' en 'Stedenbouwkundige verordeningen'. Hij verzorgt voor Escala ook diverse opleidingen, waaronder de 'basisopleiding bestuursrecht', 'openbaarheid van bestuur', 'het motiveren van bestuurshandelingen' en 'het motiveren van vergunningsbeslissingen'.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.