Verappartementisering van het landschap, het huidig en toekomstig ruimtelijk instrumenteel kader

Opleiding Omgevingsrecht 220116
NIEUW

Introductie

Deze opleiding kan aanvullend bekeken worden op de opleiding “Meergezinswoningen: analyse van een complexe stedenbouwkundige regelgeving".

De opleiding waarvan sprake richt zich voornamelijk op het vergunningenbeleid. Deze opleiding wenst zich te richten op het locatievraagstuk van de verdichtingsopdracht, dit zowel vandaag alsook in de toekomst.

Omschrijving

Het ruimtelijk probleem waarvoor we in Vlaanderen staan, vereist een ambitieuze en toekomstgerichte aanpak. De ruimtelijke alsook de demografische evoluties in de samenleving leiden tot een sterke verdichtingsdruk. Het locatievraagstuk staat bij veel steden en gemeenten centraal, de zoneringen van het gewestplan worden veelal als enige maatstaf gebruikt. De vastgoedsector doet naarstig aan deze verdichting mee, vaak zonder het locatievraagstuk in overeenstemming te brengen met de goede ruimtelijke ordening.

Veel gemeenten botsen dan ook op de grenzen van het haalbare om deze verdichting in de juiste banen te leiden wanneer slechts naar de reeds aanwezige ruimtelijke instrumenten kan worden gegrepen.

 • Hoe kan het huidig ruimtelijk instrumenteel kader maximaal ingezet worden in het vergunningenbeleid?
 • Hoe kan de gemeente een transparante visie opmaken op dit verdichtingsvraagstuk?

 

Deze vragen komen aan bod en worden instrumenteel omkadert en verduidelijkt op basis van bestaande voorbeelden. Meer specifiek wordt de focus gelegd op de verappartementisering van het gemeentelijk en het (klein)stedelijk landschap. Het verdichtingsvraagstuk wordt regelmatig immers verengt tot de (kwaliteitsloze) inplanting van meergezinswoningen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot de gemeentelijke ambtenaren alsook beleidsmakers om het kader te verduidelijken waarbinnen een helder en transparant woningbouwbeleid opgemaakt kan worden.

Omgevingsambtenaren, administratief medewerkers omgevingsdiensten, intercommunales, AGB's en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden actief rond stadsontwikkeling, beleidsmakers, ...

Programma

A. Het locatievraagstuk, omkadering

 1. Een korte terugblik… een historische evolutie van de 'verappartementisering'
 2. Verdichting, het locatievraagstuk en de erfenis van het gewestplan; (noodzaak tot verdichten, waar verdichten, invloed van het plan van aanleg. Inclusief een aantal "bad practices" - voorbeelden)
 3. De verdichtingsopdracht en het NIMBY-effect
 4. De Vlaamse "puzzel", in overeenstemming met het rechtszekerheidsbeginsel?*
 5. Het huidig beoordelingskader, een SWOT analyse

B. Het locatievraagstuk, vechten tegen de bierkaai of een heldere blik op de toekomst?

De mogelijk te gebruiken ruimtelijke instrumenten. Telkens met omkadering, een eigen SWOT alsook reeds uitgewerkte voorbeelden   

 1. De beleidsmatig gewenste ontwikkeling
 2. De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
 3. Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
 4. Het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan

 

* Omkadering van de typische Vlaamse manier van werken waarbij het lappenveld aan regelgeving en bepalingen bovendien stelselmatig geconfronteerd wordt met afwijkingsmogelijkheden.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 29/09/2022 13:00 17:00
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Inschrijvingsrecht (excl. BTW):

 • Public en social profit: € 130,00
 • Studiebureaus, vrije beroepers en andere: € 195,00

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.