Van A tot Z: Onteigeningsrecht


Wordt georganiseerd als interactieve webinar. Onteigeningsvoorwaarden, procedure en vergoeding, inclusief Vlaams Onteigeningsdecreet
Mixed Klassikaal Omgevingsrecht 090395
Webinar Omgevingsrecht 090395
Mixed Via Web Omgevingsrecht 090395

Omschrijving

De onteigening is een complex instrument waarover de overheid beschikt om - zo het niet anders kan - bezit te nemen van onroerende goederen met het oog op het realiseren van een doel van algemeen nut.  

Om tot onteigening te kunnen overgaan dienen heel wat voorwaarden  (cumulatief) vervuld te worden. Er dient rekening gehouden te worden met grondwettelijke en Europeesrechtelijke bepalingen. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met een veelheid aan algemene en bijzondere (procedure)wetten die bovendien niet altijd even duidelijk zijn.

Tijdens de opleiding wordt grondig ingegaan op de diverse onderdelen van het onteigeningsrecht, doch op een verstaanbare wijze en zonder te vervallen in oeverloze details. De theoretische onderbouw wordt afgewisseld met meer praktische voorbeelden. Kennis delen is het uitgangspunt. De docenten staan dan ook open voor inbreng, vragen en eigen ervaringen van de deelnemers.

In deze opleiding is de nieuwe Vlaamse Onteigeningswetgeving volledig geïntegreerd. De wijzigingen worden aangegeven en de procedure van het nieuwe Vlaamse Onteigeningsdecreet wordt uitgelicht.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot ambtenaren of medewerkers die betrokken zijn bij onteigeningen: lokale besturen (juridische diensten, diensten ruimtelijke ordening), provincies, intercommunales, regionale en federale overheden, autonome overheidsbedrijven en sociale bouwmaatschappijen.

Methodologie

Deze opleiding wordt georganiseerd als interactieve webinar!

Programma

Deze opleiding wordt georganiseerd als interactieve webinar.

Inleiding

 • Wettelijk kader
 • Wat is onteigening (en wat is het niet)?
 • Europese en grondwettelijke bescherming tegen onteigening

De onteigeningsvoorwaarden uitgediept

 • Algemeen nut
 • Habilitatie
 • Procedure
 • Vergoeding
 • Onteigeningsnoodzaak

De administratieve en de gerechtelijke fase van de onteigeningsprocedure

 • Doel
 • Wetgevend kader
 • Verloop
 • Juridische actiemogelijkheden tijdens de administratieve fase

Principes inzake onteigeningsvergoeding

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 07/06/2021 09:00 12:00
maandag 07/06/2021 13:00 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook online volgen. U heeft nu gekozen voor de klassikale vorm van deze mixed class. Indien u de opleiding liever online volgt dan selecteert u de optie 'webinar' (op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.

Locatie

 • Provincie Antwerpen - Kamp C
 • Britselaan 20
 • 2260 Westerlo
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Studiebureaus & architecten die optreden in opdracht van de Escala-doelgroep betalen € 240 excl. btw.

Corona?! Die bederft bij Escala uw leerhonger nooit

“Jaja, maar wat als het coronavirus opnieuw roet in het eten strooit?”

Eenvoudig: daarop zijn wij voorbereid – en u dus ook. De opleiding gaat namelijk door als interactieve webinar!

In plaats van in het lokaal binnen te stappen, wandelt u er online binnen. Alleen delen we de opleiding op in meerdere kortere sessies. Toch als die uw comfort verbeteren en de leerimpact vergroten.

Webinars zijn het neusje van de trainingzalm. Het is alsof u fysiek in de zaal aanwezig bent. U interageert met uw trainer en met uw medetrainees. En u krijgt meteen antwoord op uw vragen.

Onwennig met technologie?

Hoeft niet: de software die u van ons krijgt, is bijzonder gebruikersvriendelijk. En komt met de begeleiding en ondersteuning waar u om vraagt.

Wees Corona te slim af. Boek nu bij Escala, waar het virus geen spelbreker meer is.

Vragen? Wij zorgen voor antwoorden (mail tine@escala.be of bel 078 35 39 30).

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 15/03/2021 09:00 12:00
dinsdag 16/03/2021 09:00 12:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Studiebureaus & architecten die optreden in opdracht van de Escala-doelgroep betalen € 240 excl. btw.

Corona?! Die bederft bij Escala uw leerhonger nooit

“Jaja, maar wat als het coronavirus opnieuw roet in het eten strooit?”

Eenvoudig: daarop zijn wij voorbereid – en u dus ook. De opleiding gaat namelijk door als interactieve webinar!

In plaats van in het lokaal binnen te stappen, wandelt u er online binnen. Alleen delen we de opleiding op in meerdere kortere sessies. Toch als die uw comfort verbeteren en de leerimpact vergroten.

Webinars zijn het neusje van de trainingzalm. Het is alsof u fysiek in de zaal aanwezig bent. U interageert met uw trainer en met uw medetrainees. En u krijgt meteen antwoord op uw vragen.

Onwennig met technologie?

Hoeft niet: de software die u van ons krijgt, is bijzonder gebruikersvriendelijk. En komt met de begeleiding en ondersteuning waar u om vraagt.

Wees Corona te slim af. Boek nu bij Escala, waar het virus geen spelbreker meer is.

Vragen? Wij zorgen voor antwoorden (mail tine@escala.be of bel 078 35 39 30).

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 07/06/2021 09:00 12:00
maandag 07/06/2021 13:00 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook online volgen. U heeft nu gekozen voor de online vorm van deze mixed class. De nodige instructies voor de online opleiding ontvangt u enkele dagen voor de opleiding. Indien u deze opleiding liever klassikaal volgt dan selecteert u de leslocatie (op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Studiebureaus & architecten die optreden in opdracht van de Escala-doelgroep betalen € 240 excl. btw.

Corona?! Die bederft bij Escala uw leerhonger nooit

“Jaja, maar wat als het coronavirus opnieuw roet in het eten strooit?”

Eenvoudig: daarop zijn wij voorbereid – en u dus ook. De opleiding gaat namelijk door als interactieve webinar!

In plaats van in het lokaal binnen te stappen, wandelt u er online binnen. Alleen delen we de opleiding op in meerdere kortere sessies. Toch als die uw comfort verbeteren en de leerimpact vergroten.

Webinars zijn het neusje van de trainingzalm. Het is alsof u fysiek in de zaal aanwezig bent. U interageert met uw trainer en met uw medetrainees. En u krijgt meteen antwoord op uw vragen.

Onwennig met technologie?

Hoeft niet: de software die u van ons krijgt, is bijzonder gebruikersvriendelijk. En komt met de begeleiding en ondersteuning waar u om vraagt.

Wees Corona te slim af. Boek nu bij Escala, waar het virus geen spelbreker meer is.

Vragen? Wij zorgen voor antwoorden (mail tine@escala.be of bel 078 35 39 30).

Reiner TIJS is licenciaat in de rechten (KUL), master in het ondernemingsrecht (UA) en volgde tevens de opleiding tot milieucoördinator (UGent). Hij is sinds 2002 advocaat aan de balie te Antwerpen en vennoot van FORUM ADVOCATEN (www.forumadvocaten.be). Hij is gespecialiseerd in het bestuursrecht (ruimtelijke ordenings- stedenbouw- en milieurecht, onteigeningsrecht,...). Hij publiceerde in deze materie ook reeds verschillende boeken waaronder 'Openbaarheid van bestuur' (Larcier, 2011), 'bestuursrecht in hoofdlijnen' (Intersentia, 2012), 'Ruimtelijke ordening in Vlaanderen' (Politeia, 2015) en 'Stedenbouwkundige verordeningen' (die Keure, 2015). Hij verzorgt voor Escala ook diverse opleidingen, waaronder de 'basisopleiding bestuursrecht', 'openbaarheid van bestuur' en 'het motiveren van bestuurshandelingen'.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.