Van A tot Z: Onteigeningsrecht


Wordt georganiseerd als interactieve webinar. Onteigeningsvoorwaarden, procedure en vergoeding, inclusief Vlaams Onteigeningsdecreet

Omschrijving

De onteigening is een complex instrument waarover de overheid beschikt om - zo het niet anders kan - bezit te nemen van onroerende goederen met het oog op het realiseren van een doel van algemeen nut.  

Om tot onteigening te kunnen overgaan dienen heel wat voorwaarden  (cumulatief) vervuld te worden. Er dient rekening gehouden te worden met grondwettelijke en Europeesrechtelijke bepalingen. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met een veelheid aan algemene en bijzondere (procedure)wetten die bovendien niet altijd even duidelijk zijn.

Tijdens de opleiding wordt grondig ingegaan op de diverse onderdelen van het onteigeningsrecht, doch op een verstaanbare wijze en zonder te vervallen in oeverloze details. De theoretische onderbouw wordt afgewisseld met meer praktische voorbeelden. Kennis delen is het uitgangspunt. De docenten staan dan ook open voor inbreng, vragen en eigen ervaringen van de deelnemers.

In deze opleiding is de nieuwe Vlaamse Onteigeningswetgeving volledig geïntegreerd. De wijzigingen worden aangegeven en de procedure van het nieuwe Vlaamse Onteigeningsdecreet wordt uitgelicht.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot ambtenaren of medewerkers die betrokken zijn bij onteigeningen: lokale besturen (juridische diensten, diensten ruimtelijke ordening), provincies, intercommunales, regionale en federale overheden, autonome overheidsbedrijven en sociale bouwmaatschappijen.

Methodologie

Deze opleiding wordt georganiseerd als interactieve webinar!

Programma

Deze opleiding wordt georganiseerd als interactieve webinar.

Inleiding

 • Wettelijk kader
 • Wat is onteigening (en wat is het niet)?
 • Europese en grondwettelijke bescherming tegen onteigening

De onteigeningsvoorwaarden uitgediept

 • Algemeen nut
 • Habilitatie
 • Procedure
 • Vergoeding
 • Onteigeningsnoodzaak

De administratieve en de gerechtelijke fase van de onteigeningsprocedure

 • Doel
 • Wetgevend kader
 • Verloop
 • Juridische actiemogelijkheden tijdens de administratieve fase

Principes inzake onteigeningsvergoeding

Reiner TIJS is licenciaat in de rechten (KUL), master in het ondernemingsrecht (UA) en volgde tevens de opleiding tot milieucoördinator (UGent). Hij is sinds 2002 advocaat aan de balie te Antwerpen en vennoot van FORUM ADVOCATEN (www.forumadvocaten.be). Hij is gespecialiseerd in het bestuursrecht (ruimtelijke ordenings- stedenbouw- en milieurecht, onteigeningsrecht,...). Hij publiceerde in deze materie ook reeds verschillende boeken waaronder 'Openbaarheid van bestuur' (Larcier, 2011), 'bestuursrecht in hoofdlijnen' (Intersentia, 2012), 'Ruimtelijke ordening in Vlaanderen' (Politeia, 2015) en 'Stedenbouwkundige verordeningen' (die Keure, 2015). Hij verzorgt voor Escala ook diverse opleidingen, waaronder de 'basisopleiding bestuursrecht', 'openbaarheid van bestuur' en 'het motiveren van bestuurshandelingen'.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.