Van A tot Z: het vermoeden van vergunning

Opleiding Omgevingsrecht 200246

Introductie

Bij de (ver)koop van een gebouw is het belangrijk te weten of er een vergunning voor bestaat en er dus geen sprake is van een bouwmisdrijf. Voor sommige gebouwen of verbouwingen kan echter geen vergunning worden voorgelegd omdat de werken op het moment van uitvoering niet vergunningsplichtig waren.

In dat geval kan een vermoeden van vergunning worden aangevraagd. De beoordeling van dergelijke aanvragen is niet altijd eenvoudig. Deze opleiding focust op de regels voor het vermoeden van vergunning, met aandacht voor de praktijk aan de hand van een aantal casussen. Er is ruimte voor vragen en ervaringsuitwisseling.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor medewerkers van diensten stedenbouw, ruimtelijke ordening of omgeving van lokale besturen, die instaan voor de behandeling van de aanvragen voor een vermoeden van vergunning. De opleiding is ook nuttig voor bevoegde schepenen, die meer willen weten over de materie.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming voor landmeters: 2u BIV

Programma

 • Het onweerlegbaar vermoeden van vergunning voor constructies
 • Het weerlegbaar vermoeden van vergunning voor constructies
 • Het weerlegbaar vermoeden van vergunning voor functiewijzigingen
 • Het weerlegbaar vermoeden van vergunning voor wijziging van het aantal woongelegenheden
 • Procedure: aanvraag en beoordeling, beroepsmogelijkheid
 • Bewijslast van de aanvrager en onderzoeksplicht van de overheid
 • Relatie met het vergunningenregister

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 12/10/2022 09:00 13:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra AB
 • Borsbeeksebrug 32
 • 2600 Berchem
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Doelgroep Escala (publieke sector, social & non profit): €110

Vrije beroepers, studiebureaus & andere actoren: €180

Tinneke Huyghe (Advocatenkantoor De Coninck) maakt in 2015 de overstap naar de advocatuur. Sindsdien legt zij zich toe op dossiers rond ruimtelijke ordening en milieu. Zij begeleidde diverse aanvragen van het vermoeden van vergunning, zowel op het niveau van de lokale overheid als van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Vanaf januari 2007 tot januari 2019 is zij schepen van Ruimtelijke Ordening en Wonen in de gemeente Willebroek. In die hoedanigheid leerde zij de werking van de overheid van binnen uit kennen.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.