Streven naar omgevingskwaliteit en gerichte ontwikkeling via vergunningenbeleid

Webinar Omgevingsrecht 200632

Introductie

Het afleveren van omgevingsvergunningen is niet louter een administratief of juridisch proces. Elke afgeleverde vergunning geeft uitvoering aan het ruimtelijk beleid van de vergunningverlenende overheid. Dat ruimtelijk beleid wordt zelfs pas verfijnd en geconcretiseerd op het moment dat de vergunning wordt afgeleverd! Het doel van het ruimtelijk beleid is 'streven naar ruimtelijke kwaliteit' en dus is het doel van elke afgeleverde vergunning … "streven naar ruimtelijke kwaliteit”. Maar hoe doet u dat?

Omschrijving

In deze opleiding gaan we terug naar de essentie van het ruimtelijk beleid en onderzoeken we de mogelijkheden om dit in de praktijk om te zetten. We bekijken mogelijke instrumenten die u in uw gemeente kunt gebruiken en hoe u hiermee zelf aan de slag kunt gaan!

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Beleidsmedewerkers lokale besturen en intercommunales, omgevingsambtenaren, schepenen bevoegd voor omgeving, studiebureaus, ...

Programma

  • Omgevingskwaliteit: wat verstaan we hieronder, wat is dat 'ruimtelijke kwaliteit', hoe zit het met woonkwaliteit, meerwaarde voor de omgeving, …
  • Vergunningenbeleid: doel en decretaal kader, beoordelingsmarge bij vergunningen, 'goede ruimtelijke ordening', beleidsmatig gewenste ontwikkelingen, omzendbrief ruimtelijk rendement
  • Het lokaal bestuur als vergunningverlenende overheid: de rol van de omgevingsdienst, de schepen voor omgeving en het college voor burgemeester en schepenen, de omgevingsambtenaar: jurist of stedenbouwkundige, hoe samen werken en samen visie ontwikkelen?
  • Instrumenten voor kwaliteitsverhoging: ruimtelijk woonomgevingsplan, voortraject, kwaliteitskamer, overeenkomst met de ontwikkelaar, …
  • Naar een kwalitatief ruimtelijk beleid: opmaak gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan, inzetten van beleidsmatig gewenste ontwikkelingen, de Bouwmeesterscan,
  • Waar op te letten bij o.a. inbreidingsprojecten, verkavelingen, meergezinswoningen, …

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 16/11/2022 09:00 12:00
donderdag 17/11/2022 09:00 12:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

  • T: 078 35 39 30
  • Tine@escala.be

Prijsinfo

Publieke sector: €180,00

Studiebureaus, vrije beroepers, e.a.: €360,00 (opleiding komt in aanmerking voor KMO-cheques)

Prijzen excl. btw.

Dhr. Werner Van Hoof is stedenbouwkundige, ruimtelijk planner en landschapsarchitect van opleiding. Hij heeft 6 jaar ervaring opgedaan aan de gemeente Zemst als stedenbouwkundige / planoloog en leerde daar de werking van de lokale overheid van binnen uit kennen.

Werner heeft 14 jaar gewerkt bij de streeksontwikkelingsintercommunale IGEMO, actief in de regio Mechelen. Als teamcoördinator omgeving en erfgoed was hij o.a. verantwoordelijk voor de ondersteuning van lokale besturen op vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw. In deze hoedanigheid volgde hij de beleidsmatige evoluties nauw op en verdedigt de belangen van de lokale besturen. Hij was ook oprichter en coördinator van het Huis voor Omgevingskwaliteit dat o.a. een kwaliteitskamer voor lokale besturen aanbiedt, inspiratiesessies en opleidingen organiseert en (op termijn) open oproepen faciliteert.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.