Planbaten en Planschade bij herbestemming van gronden


Specialisatie binnen omgevingsrecht.
Opleiding Omgevingsrecht 210367

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Deze opleiding geeft een algemeen overzicht van de actuele regelgeving over planschade en planbaten en van de meest actuele ontwikkelingen in de rechtspraak.

Omschrijving

Ruimtelijke uitvoeringsplannen kunnen onroerende goederen herbestemmen van bebouwbare naar onbebouwbare zones of omgekeerd. In beide gevallen heeft deze herbestemming een financiële impact: ofwel is het plannend bestuur een planschadevergoeding verschuldigd, ofwel moet de eigenaar van de percelen een planbatenheffing betalen.

Beide instrumenten zijn aan tal van voorwaarden verbonden, die doorheen de tijd meermaals gewijzigd zijn. Deze opleiding geeft een actuele stand van zaken over beide.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Voor medewerkers van de dienst omgeving en/of grondgebiedszaken van gemeenten, provincies of de Vlaamse overheid en voor de politieke of bestuurlijke verantwoordelijken binnen deze instanties, die een beter inzicht wensen in deze materie.

Ook nuttig voor medewerkers van studiebureaus of andere organisaties die plannende besturen begeleiden rond het thema ruimtelijke planning omgeving.

Programma

PLANSCHADE

 • Wettelijk kader
 • Voorwaarden en uitzonderingen
 • Berekening van en beperkingen aan de vergoeding
 • Alternatieve vergoedingsvormen
 • Procedure en rechtsbescherming
 • Vooruitblik op het Instrumentendecreet

PLANBATEN

 • Wettelijk kader
 • Grondslag en uitzonderingen
 • Vrijstelling en uitzonderingen
 • Heffingsplicht, opeisbaarheid en betaalbaarheid
 • Berekening van de heffing
 • Rechtsbescherming

Lesdata

Datum Startuur Einduur
vrijdag 22/04/2022 09:00 13:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Provincie Antwerpen - Kamp C
 • Britselaan 20
 • 2260 Westerlo
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Mr. Matthias Valkeniers is advocaat bij Rasschaert Advocaten (www.rasschaertadvocaten.be), dat reeds 20 jaar uitsluitend optreedt voor de publieke en non-profit sector in Vlaanderen. Hij adviseert en begeleidt onteigenende instanties bij het doorlopen van de bestuurlijke onteigeningsfase en treedt voor hen op in gerechtelijke procedures. Hij is redactielid van het tijdschrift STORM ('stedenouw, omgeving, ruimtelijke ordening en milieu') en publiceert regelmatig over deze thema's.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.