Omgevingsvergunning fundamenten: planning


Planning voor starters
Opleiding Omgevingsrecht 160470

Introductie

Met deze grondige en intensieve opleiding van 2 sessies (2 x 3u) krijgt u een goed inzicht in de materie van de ruimtelijke planning en bent u mee met alle actuele ontwikkelingen.

Omschrijving

Deze opleiding maakt deel uit van een reeks opleidingen getiteld 'omgevingsvergunning fundamenten'.

De opleidingen zijn geschikt zowel voor nieuwe medewerkers in deze materie als medewerkers die zich omwille van wijzigingen in de materie of als heropfrissing willen verdiepen in één of meerdere topics. Elk van de modules is afgestemd op de andere modules, maar elke module kan ook afzonderlijk gevolgd worden.

Deze reeks bevat volgende modules:

 • planning (deze module)
 • omgevingsvergunningsprocedure
 • stedenbouw/vergunning (VCRO)
 • stedenbouw/handhaving
 • milieu/vergunning
 • millieu/handhaving

De bovenstaande opleidingen vindt u terug via deze link!

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Deze opleiding is bestemd voor ambtenaren werkzaam op diensten stedebouw, ruimtelijke ordening of milieu van steden en gemeenten, provinciale overheden of de Vlaamse overheid, alsook voor collega's die vanuit hun job een beter inzicht nodig hebben in deze materie, vrijwilligers in adviesraden zoals de GECORO en bevoegde schepenen.
 • Ook nuttig voor medewerkers van politiediensten, intercommunales, sociale huisvestingsmaatschappijen, verenigingen en studiebureaus die vaak optreden namens overheden of hen begeleiden bij wijzigingen in de ruimtelijke planning.
 • Eveneens bestemd voor medewerkers van publieke of social profit instellingen die met deze regelgeving worden geconfronteerd.

Bijkomende info

Deze opleiding wordt voor 3u erkend door de Federale Raad van landmeters-experten.

Programma

 • Structuurplannen, uitvoeringsplannen en oude instrumenten zoals de BPA's op verschillende planningsniveaus, procedure, inhoud en hiërarchie
 • Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen: grote lijnen, visie, ruimtelijke principes, gewenste ruimtelijke structuur, soorten bepalingen
 • Nieuw beleidsplan Ruimte Vlaanderen; doelstellingen en impact
 • Ruimtelijke projecten van gewestelijk en strategisch belang, toepassing van het decreet complexe projecten, grote lijnen inzake procedure
 • Bestemmingsvoorschriften en de typevoorschriften
 • Thematische RUP's
 • Bijzondere gebieden
 • Impact van plannen in opmaak, ontwerpplannen en definitieve plannen op de vergunningsprocedure
 • Het wijzigen van de bestemming van gronden
 • Planschadevergoeding en planbatenheffing
 • Stedenbouwkundige verordeningen als instrumenten voor beleid en ruimtelijke planning
 • Verloop wijziging van een RUP of opmaak van een nieuwe RUP
 • Ruimte voor praktische vragen en problemen, intervisie en uitwisseling van goede en slechte praktijken

Inhoudelijk kan bij iedere sessie ingegaan worden op de praktijkproblemen en algemene vragen waarmee u geconfronteerd wordt.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 20/11/2023 09:30 12:30
maandag 20/11/2023 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Provincie Antwerpen - Kamp C
 • Britselaan 20
 • 2260 Westerlo
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Mr Yves Loix is sedert 20 jaar actief als advocaat en heeft zich tijdens deze periode in het bijzonder verregaand gespecialiseerd in de begeleiding van zowel private als publieke actoren bij de realisatie en exploitatie van vastgoedprojecten. Het betreft hierbij enerzijds kleine en grote publieke projecten en alsook private realisaties (o.a. stadsontwikkelingsprojecten, verkavelingen, zorgcentra, residentieel vastgoed, retail, kmo-parken, bedrijven ...).

Als specialist in zijn materie werd hij door de Vlaamse overheid aangesteld als deskundige ruimtelijke ordening binnen de SARO (Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening) en VHRM (Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu). Lokaal zet hij zich binnen zijn gemeente in als voorzitter van de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening).

Naast zijn mandaten binnen de diverse adviesraden en zijn werk als advocaat werd hij door de afdeling stedenbouw en ruimtelijke planning van de Universiteit Antwerpen aangezocht als docent. Hij is ook al vele jaren actief als lesgever in de opleidingen bouwpromotor, vastgoedexpert en vastgoedmakelaar. Hij is een vaste waarde op de jaarlijkse studiedag ruimtelijke ordening van Escala.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.