Omgevingsvergunning fundamenten: milieuhandhaving


De regelgeving
Webinar Omgevingsrecht 170239

Introductie

Deze opleiding maakt deel uit van een reeks opleidingen getiteld 'omgevingsvergunning fundamenten'. De opleidingen zijn geschikt zowel voor nieuwe medewerkers in deze materie als medewerkers die zich omwille van wijzigingen in de materie of als heropfrissing willen verdiepen in één of meerdere topics. Elk van de modules is afgestemd op de andere modules, maar elke module kan ook afzonderlijk gevolgd worden.

Deze reeks bevat volgende modules:

 • planning
 • omgevingsvergunningsprocedure
 • stedenbouw/vergunning (VCRO)
 • stedenbouw/handhaving
 • milieu/vergunning
 • milieu/handhaving (deze module)

De bovengenoemde opleidingen vindt u terug via deze link.

Omschrijving

De nieuwe regelgeving omtrent de omgevingsvergunning wijzigt een aantal belangrijke aspecten van de procedure.

Het blijft echter een proceduredecreet waardoor het nog steeds zinvol is om de concrete bepalingen rond stedenbouw en milieu apart te bekijken.

Bovendien biedt deze opsplitsing de mogelijkheid voor de ambtenaar die traditioneel de stedenbouwkundige aanvragen behandelt om zich te verdiepen in het milieuvergunningsaspect. En omgekeerd. Naast medewerkers van lokale overheden, architecten- en studiebureaus die betrekkelijk nieuw zijn in de gehele materie, zijn zij dus zeker welkom op deze opleiding.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot medewerkers van:

 • dienst omgeving, milieu, ruimtelijke ordening, technische dienst, juridische dienst van lokale, regionale en federale besturen
 • intercommunales
 • organisaties actief inzake (sociale) huisvesting
 • politiediensten
 • architecten, studiebureaus, vastgoedpromotoren die al dan niet optreden namens overheden

Programma

 • bevoegde instanties
 • preventieve handhaving en repressieve handhaving
 • toezichtfuncties
 • opsporingsfuncties en knelpunten
 • bestuurlijke handhaving
 • strafrechtelijke handhaving
 • rechtsbescherming
 • impact van het omgevingsdecreet
 • bijzondere bevoegdheden inzake geluid, afval, bodem, enz.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Aantal nog te bevestigen sessies: 1.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Er is een korting van 100 euro vanaf deelname aan drie volledige opleidingsdagen of 150 euro bij deelname aan vijf volledige opleidingsdagen in de reeks 'fundamenten omgevingsvergunning'. Indien u meerdere opleidingsdagen in deze reeks volgt, vermeld dit bij uw inschrijving in het vak 'opmerkingen'. De opleidingen in de reeks fundamenten vindt u terug via http://www.escala.be/opleidingen/zoek?ZoekTrefwoord=fundamenten.

Studiebureaus & architecten die optreden in opdracht van de Escala-doelgroep betalen € 135 excl. btw.

Na vijf jaar als adjunct-adviseur bij de FOD Buitenlandse Zaken en twaalf jaar als advocaat bij Lexeco, richtte Bart De Becker in september 2016 zijn eigen advocatenkantoor op. Het kantoor in Kortrijk is gespecialiseerd in alle onderdelen van het administratief recht (ruimtelijke ordening, milieu, omgevingsrecht, bodem, afval, waterwetgeving, overheidsopdrachten, handelsvestigingen, onteigening, ...), vastgoedrecht en milieu- en stedenbouwstrafrecht. Bart De Becker is bovendien al tien jaar docent ruimtelijke ordening en milieurecht bij Escala, Syntra West, Wolters Kluwer Opleidingen, Amelior en M&D Seminars. Sinds 2014 is hij voorzitter van de commissie publiekrecht van de Orde van Vlaamse Balies.

Bijzonder nuttige cursus en uitermate bekwame docent.

Elke Van Bocxlaer, politie Hamme-Waasmunster

Lesgever heeft super didactische kwaliteiten in combinatie met praktijkervaring. Topper!

Martine De Luyck, stad Aalst

Deze opleiding werd beoordeeld met 84% voor de inhoud en 92% voor de docent (voorjaar 2019)

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.