Omgevingsvergunning fundamenten: de omgevingsvergunningsprocedure


Intensief en grondig
Webinar Omgevingsrecht 160542

Introductie

Deze opleiding maakt deel uit van een reeks opleidingen getiteld 'omgevingsvergunning fundamenten'. De opleidingen zijn geschikt zowel voor nieuwe medewerkers in deze materie als medewerkers die zich omwille van wijzigingen in de materie of als heropfrissing willen verdiepen in één of meerdere topics. Elk van de modules is afgestemd op de andere modules, maar elke module kan ook afzonderlijk gevolgd worden.

Deze reeks bevat volgende modules:

 • planning
 • omgevingsvergunningsprocedure (deze module)
 • stedenbouw/vergunning (VCRO)
 • stedenbouw/handhaving
 • milieu/vergunning
 • milieu/handhaving

De bovenstaande opleidingen vindt u terug via deze link.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor ambtenaren werkzaam op diensten stedenbouw, ruimtelijke ordening of milieu van steden en gemeenten, provinciale overheden of de Vlaamse overheid, alsook voor collega's die vanuit hun job een beter inzicht nodig hebben in deze materie, vrijwilligers in adviesraden zoals de GECORO en bevoegde schepenen. Ook nuttig voor medewerkers van politiediensten, intercommunales, sociale huisvestingsmaatschappijen, verenigingen en studiebureaus die vaak optreden namens overheden of hen begeleiden bij wijzigingen in de ruimtelijke planning. Publieke of social profit instellingen die met deze regelgeving worden geconfronteerd.

Programma

Intensieve en grondige opleiding omtrent de nieuwe omgevingsvergunningsprocedure:

 • Bevoegde overheid
 • Procedure: gewone en vereenvoudigde procedure, termijnen en gevolgen
 • Beroepsprocedures
 • Verschillende actoren en instanties
 • Verplichtingen van de vergunningverlenende overheid
 • Digitale procedure
 • Bekendmaking beslissingen
 • Koppeling vergunningen
 • Aandachtspunten voor de vergunningverlenende overheid en de aanvrager
 • ...

Praktisch

Deze training is voorzien als een webinar. Ontdek hier de 6 voordelen van webinar bij Escala:

1. Geen reistijd, files en hoge reiskosten
2. Volg de opleiding thuis of op het werk
3. Interactief: vraagstelling is zeer laagdrempelig via chatfunctie
4. De meeste webinars worden opgenomen en zijn nadien beschikbaar
5. Korte en krachtige sessies
6. Ook webinars kunnen in aanmerking komen voor KMO Portefeuille

"Duidelijke boeiende en leerzame opleiding met veel voorbeelden uit de praktijk."

Berty Goudriaan, stad Tienen

Deze opleiding wordt zeer positief geëvalueerd (tevredenheidsscore van 89% op inhoud en docent, refentie najaar 2018).