Omgevingsrecht: zonevreemdheid voor gevorderden


De wijzigingen in de regelgeving
Webinar Omgevingsrecht 160526

Introductie

De voorbije jaren is het Vlaamse omgevingsrecht drastisch gewijzigd, niet alleen qua procedures maar ook materieel.

Ook voor wat betreft zonevreemde woningen, bedrijven en andere gebouwen waren er regelmatig aanpassingen aan de regelgeving.

Deze opleiding focust op de regels voor zonevreemdheid, met hier en daar een uitbreiding naar de algemene stedenbouwkundige regels en procedures.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor ambtenaren werkzaam op diensten stedenbouw, ruimtelijke ordening of milieu van steden en gemeenten, provinciale overheden of de Vlaamse overheid, alsook voor collega's die vanuit hun job een beter inzicht nodig hebben in deze materie, vrijwilligers in adviesraden zoals de GECORO en bevoegde schepenen. Ook nuttig voor medewerkers van politiediensten, intercommunales, sociale huisvestingsmaatschappijen, verenigingen en studiebureaus die vaak optreden namens overheden of hen begeleiden bij wijzigingen in de ruimtelijke planning. Publieke of social profit instellingen die met deze regelgeving worden geconfronteerd.

Programma

Volgende topics worden behandeld, zowel juridisch als aan de hand van voorbeelden:

 • afwijkingen in verband met werken van algemeen belang of gebouwen gelegen op bedrijventerreinen, die door de overheid zelf ontwikkeld worden
 • afwijkingen in verband met zonevreemde beschermde monumenten
 • afwijkingen i.v.m. instandhouden en onderhouden van zonevreemde woningen, gebouwen en constructies
 • verbouwen, herbouwen en uitbreiden van bepaalde zonevreemde woningen, gebouwen en constructies-zonevreemde functiewijzigingen
 • verbouwen van bestaande, niet verkrotte gebouwen en constructies
 • verbouwen van bestaande, niet verkrotte gebouwen en constructies op dezelfde plaats
 • herbouwen van slecht geplaatste gebouwen
 • uitbreiden van een bestaande, niet verkrotte woning
 • uitbreiden van een bestaand bedrijfsgebouw
 • zonevreemde functiewijzigingen
 • combinatie van aanvragen
 • afwijkingen ten gunste van geheel of gedeeltelijk vernielde of beschadigde zonevreemde gebouwen en constructies
 • afwijkingen ten gunste van oude, zonevreemde verkavelingen
 • afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsvoorschriften
 • planmatige oplossingen voor zonevreemde constructies
 • planologische attesten
 • milieuvergunningen voor zonevreemde bedrijven

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 14/12/2022 09:00 12:00
donderdag 15/12/2022 09:00 12:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Studiebureaus & architecten die optreden in opdracht van de Escala-doelgroep betalen € 240 excl. btw.

Persoonlijk vond ik het zeer goed gebracht. Het was ook men allereerste ervaring met een "online" opleiding. Dit verliep zeer vlot.

De lesgeefster was ook steeds bereid om tussendoor op vragen te antwoorden.

Een aanrader.

Marika Vermeirsch - Gemeentebestuur Knokke-Heist

Deze opleiding kreeg van de deelnemers een tevredenheidquotering van 92% op het vlak van inhoud; 96% op het vlak van docent. (voorjaar 2020)

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.