Omgeving van A tot Z: bijstelling van milieuvoorwaarden

Webinar Omgevingsrecht 200275

Introductie

In deze opleiding deelt een provinciale omgevingsambtenaar haar praktijkervaringen met deze heel specifieke omgevingsprocedure: 'Bijstelling milieuvoorwaarden door exploitant en door niet-exploitant'.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Omgevingsambtenaren

Programma

Zowel exploitanten als niet-exploitanten kunnen een verzoek richten tot de vergunningverlenende overheid om de bijzondere milieuvoorwaarden bij te stellen.

Onder niet-exploitanten wordt verstaan: het betrokken publiek, de adviserende instanties, de bevoegde dienst van de gemeente, alsook de toezichthouder.

Onder welke voorwaarden dit dient te gebeuren, wordt u verteld tijdens deze opleiding.

Ook de procedure wordt toegelicht op een praktische manier.

Zo kunt u vervolgens vlot aan de slag ... met het lesmateriaal om op terug te vallen.

  1. Wettelijk kader
  2. Bijstellingen in afwijking van sectorale Vlarem-voorwaarden
  3. Bijstellingen van eerder opgelegde milieuvoorwaarden
  4. Evaluatie van milieuvoorwaarden
  5. Procedure
  6. Bijstelling versus afwijking
  7. Vragen, ervaringsuitwisseling, aandachtspunten

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 07/12/2022 13:30 15:30
donderdag 08/12/2022 13:30 15:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

  • T: 078 35 39 30
  • Tine@escala.be

Prijsinfo

Deelnemers die niet behoren tot de publieke sector, social- of non-profit betalen € 240,00 bij deelname. Prijs exclusief BTW.

Mevr. Charlotte Vancoillie is omgevingsambtenaar bij de dienst Omgevingsvergunningen (Leefmilieu) van de provincie Oost-Vlaanderen. De dienst staat in voor de afhandeling van omgevingsvergunningsaanvragen van klasse 1-bedrijven en beroepen tegen beslissingen van gemeenten. Ze maakt tevens deel uit van de provinciale omgevingsvergunningscommissie. Vanuit het vergunningenbeleid komt ze in aanraking met diverse administratieve overheden. Andere raakvlakken zijn ruimtelijke ordening, afvalwetgeving, mestdecreet, natuurbeleid, e.d. Ze doceert vooral interactief en praktijkgericht over de vergunningenplicht en de daaraan gekoppelde na te leven milieuvoorwaarden.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.