Landbouw in de vergunningverlening

Webinar Omgevingsrecht 220362

Introductie

Landbouw en natuur: het zijn twee topics waarmee een vergunningverlenende overheid vaak geconfronteerd wordt en dit op zowat elk vergunningsniveau. In landbouwdossiers spelen begrippen zoals 'LWAG', 'leefbaar bedrijf' of 'para-agrarische activiteiten' vaak een centrale rol. Ook milieutechnisch bevatten dergelijke dossiers een eigen set aan regels, waarbij o.m. geluidshinder, luchtwassers of ammoniakemissiearme stalsystemen een belangrijke rol spelen.

Aan een landbouwdossier is meestal ook een 'natuurrechtelijke beoordeling' gekoppeld. Zo zijn de termen 'natuurtoets', 'VEN-toets' of 'passende beoordeling' daarbij niet meer weg te denken. Maar evengoed vormt het wijzigen van de natuur op zich het voorwerp van de vergunningsaanvraag zonder dat sprake dient te zijn van een landbouwdossier.

Landbouw en natuur zijn maatschappelijk gezien hot topics en soms lijken die elementen maar moeilijk met elkaar te verzoenen. Dit maakt de vergunningverlening er natuurlijk niet gemakkelijker op. Met deze opleiding worden de geldende spelregels nader toegelicht teneinde enkele handvaten aan te reiken voor de concrete beoordeling van een dossier.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers lokale overheden, intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, Vlaamse overheidsdiensten, belangenvzw's, ...

Programma

De opleiding bestaat uit twee delen en zal worden gegeven aan de hand van de relevante regelgeving en juridische cases / praktijkgevallen.

Het eerste deel heeft betrekking op landbouw in de vergunningverlening. Daarin wordt ingegaan op zowel de stedenbouwkundige als de milieurechtelijke aspecten van een landbouwdossier.

Het tweede deel heeft betrekking op natuur in de vergunningverlening. Daarin wordt eerst stilgestaan bij enkele procedurele aspecten van een omgevingsvergunning voor het wijzigen van vegetatie en/ of kleine landschapselementen, waarna dieper wordt ingegaan op de inhoudelijke beoordeling van natuurelementen in een concreet dossier.

Deelnemers hebben de keuze om ofwel een van de twee modules, ofwel beide modules te volgen. Via deze fiche schrijft u in voor het onderdeel landbouw. Wenst u voor beide onderdelen in te schrijven kiest u dan wel voor de fiche 'landbouw en natuur in de vergunningverlening'. Daarnaast kan u ook inschrijven voor het onderdeel 'natuur in de vergunningverlening'.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 21/03/2024 13:00 15:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

  • T: 078 35 39 30
  • Tine@escala.be

Prijsinfo

Deelnemers niet werkzaam binnen de publieke sector en de social profit zoals studiebureaus & architecten die optreden in opdracht van de Escala-doelgroep betalen € 135 excl. btw.

Celine Van De Velde is advocaat bij Publius Advocaten (www.publius.be). Zij spitst zich daar toe op het omgevingsrecht en behandelt tevens dossiers in het vastgoedrecht. Celine heeft ook een bijzondere interesse en expertise in de pachtwetgeving. Zij is tevens gastlesgever bij het Nationaal Agrarisch Centrum vzw waar zij over erfdienstbaarheden en pachtwetgeving doceert.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.