Krokusakkoord bouwshift en stikstof: et nunc?

Webinar Omgevingsrecht 220121
NIEUW

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • Lokale besturen: diensten omgeving, milieu, landbouw, stadsontwikkeling, lokale economie,...
  • AGB's en intercommunales
  • Betrokken Vlaamse en federale entiteiten
  • Beleidsverantwoordelijken gemeentelijk, provinciaal, regionaal
  • ...

Programma

Deel I: Bouwshift

De Vlaamse regering bereikte een akkoord over de zgn. ‘Bouwshift’. Het akkoord omvat verschillende initiatieven om het bijkomend ruimtebeslag tegen 2040 een halt toe te roepen.

De maatregelen zullen directe impact hebben op de ruimtelijke planning en het vergunningenbeleid van een lokale overheid.

Waar mag u (niet meer) bouwen? Welke initiatieven kan (of moet) een lokale overheid nemen en wie gaat dat betalen? Enzovoort.

Tijdens de opleiding gaan we in op de verschillende wijzigingen in de regelgeving en geven we toelichting over de impact op het lokaal ruimtelijk beleid.

Docent: Mr Olivier Verhulst, GSJ-advocaten, ontwikkelde een bijzondere specialisatie in het bestuursrecht, omgevingsrecht, vastgoed, domeingoederenrecht en wegenrecht en begeleidde in dat kader diverse overheden bij hun vastgoeduitdagingen. In 2015 rondde hij nog een bijkomende masteropleiding Real Estate Management (MRE) af. Binnen zijn specialisatie publiceerde Mr Verhulst verschillende bijdragen en artikelen. Tevens kan hij terugvallen op bestuurservaring als schepen en voordien als gemeenteraadslid, GECORO-lid, ...

Deel II: Stikstof

De Vlaamse Regering bereikte een akkoord over de definitieve Programmatorische Aanpak van Stikstof (PAS). Wat zijn de vervolgstappen en wat betekent dit akkoord voor lopende omgevingsvergunningsaanvragen?

In deze opleiding verneemt u de eerste ervaringen vanuit de praktijk.

Docent: Charlotte Vancoillie, diensthoofd van de dienst Omgevingsvergunningen Leefmilieu van de provincie Oost-Vlaanderen.

Zoals steeds is er ook ruimte voor uw vragen die u vooraf ook mag bezorgen via nick.mouton@escala.be.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 05/10/2022 09:00 11:00
donderdag 06/10/2022 09:00 11:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

  • T: 078 35 39 30
  • Tine@escala.be

Prijsinfo

Inschrijvingsrecht

  • Deelnemers publieke sector en social profit: € 120,00
  • Andere deelnemers: € 200,00

U kan ook inschrijven voor één van beide onderdelen.

Een overzicht vindt u via deze link.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.