Hoe een kwaliteitskamer opzetten?

Webinar Omgevingsrecht 200631

Introductie

Lokale overheden willen de omgevingskwaliteit verhogen en versterken via het vergunningenbeleid. Maar dan zonder dit juridisch hard te moeten verankeren, want kwaliteit kunt u immers niet vatten in louter stedenbouwkundige voorschriften.

De toenemende complexiteit van omgevingsprojecten, zowel inhoudelijk als juridisch, maakt de uitdaging steeds groter. Het belang van een sterk voortraject wordt steeds belangrijker, maar ook het motiveren en onderbouwen van gemaakte keuzes.

Een advies van panel van experten kan uw lokaal bestuur daarbij helpen!

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Beleidsmedewerkers gemeenten en intercommunales, omgevingsambtenaren, schepenen bevoegd voor omgeving.

Programma

Na de grote Vlaamse steden denken steeds meer gemeenten over het opstarten van een kwaliteitskamer als een adviesorgaan bij complexere omgevingsprojecten. In deze opleiding bespreken we wat een kwaliteitskamer is, welke formules er zijn, hoe ze werken en vooral hoe u ermee aan de slag kunt!

  • Wat is een kwaliteitskamer?
  • Wat is de decretale context?
  • Hoe werkt een kwaliteitskamer?
  • Hoe kan ik dit als lokaal bestuur opzetten?
  • Hoe stel ik een kwaliteitskamer samen?
  • Wanneer schakel ik een kwaliteitskamer in?
  • Enkele goede voorbeelden in Vlaanderen
  • Hoe veranker ik de werking in mijn lokaal beleid?
  • Hoe financier ik de werking?

Dhr. Werner Van Hoof is stedenbouwkundige, ruimtelijk planner en landschapsarchitect van opleiding. Hij heeft 6 jaar ervaring opgedaan aan de gemeente Zemst als stedenbouwkundige / planoloog en leerde daar de werking van de lokale overheid van binnen uit kennen.

Werner heeft 14 jaar gewerkt bij de streeksontwikkelingsintercommunale IGEMO, actief in de regio Mechelen. Als teamcoördinator omgeving en erfgoed was hij o.a. verantwoordelijk voor de ondersteuning van lokale besturen op vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw. In deze hoedanigheid volgde hij de beleidsmatige evoluties nauw op en verdedigt de belangen van de lokale besturen. Hij was ook oprichter en coördinator van het Huis voor Omgevingskwaliteit dat o.a. een kwaliteitskamer voor lokale besturen aanbiedt, inspiratiesessies en opleidingen organiseert en (op termijn) open oproepen faciliteert.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.