Hoe beslissingen voor vergunningen correct en volledig motiveren


Voorkom latere betwistingen
Opleiding Omgevingsrecht 120210

Omschrijving

De overheid is verplicht om vergunningsbeslissingen te motiveren. Door het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning geeft de overheid het recht om een perceel grond te bebouwen of te verkavelen of om bepaalde werken of handelingen aan een bestaand gebouw uit te voeren. Als een vergunningsaanvraag geweigerd wordt, wordt dit recht niet toegekend.

Het spreekt voor zich dat deze beslissingen voor veel personen een belangrijk impact hebben. Het gebeurt dan ook regelmatig dat de beslissingen inzake de vergunningsaanvraag betwist worden.

Daarom is het belangrijk dat overheden de beslissing zo goed mogelijk motiveren. De vergunning- en adviesverlenende overheden zijn dan ook verplicht om de beslissing te motiveren.  Deze motivering moet volledig en juridisch correct worden opgesteld. Een goede motivering verkleint de kans op vernietiging van uw beslissing.

Een goede beschrijvende motiveringsnota bevat o.a. volgende elementen:

 • Het voorwerp van de aanvraag
 • De ruimtelijke context van de geplande werken
 • Toetsing van de voorschriften van het gewestplan, verkaveling, BPA, RPU
 • Verenigbaarheid met de goede plaatselijke ruimtelijke ordening
 • Omschrijving van het bouwproject
 • Jaar einde opbouw
 • Vorige vergunningen
 • Eventueel een grondige stedenbouwkundige motivering
 • ...

Via deze opleiding gaan we na hoe u een beslissing zo goed mogelijk kan motiveren.  Tijdens deze opleiding krijgt u concrete tips hoe u een motivering kan opbouwen, en weet hoe u uw motivering juridisch correct en volledig kan opbouwen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Openbare besturen dienst ruimtelijke ordening

Programma

 • Wanneer motiveren?
 • Moet een geweigerde aanvraag gemotiveerd worden?
 • Wanneer moet er een omvangrijke motivering zijn?
 • Welke elementen moet de motivering bevatten?
 • Voorbeeld van goede motiveringen
 • Enkele voorbeelden uit de rechtspraak

Gregory Vermaercke: advocaat bij Marlex. Binnen de algemene ondernemingspraktijk van Marlex focust Gregory Vermaercke zich op het administratief recht, met een sterke klemtoon op de materie inzake ruimtelijke ordening en milieuvergunningen. Hij verleent advies aan bedrijven, overheden en particulieren en begeleidt hen bij vergunningaanvragen, beroepsprocedures en/of procedures bij de Raad van State/Raad voor Vergunningenbetwistingen. Tevens heeft hij een grondige kennis van het agrarische recht (mestwetgeving, pacht), projecten inzake hernieuwbare energie (o.a. biomassa) en machinebouw en technische installaties.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.