Basis zonevreemdheid - procedures in de praktijk

Webinar Omgevingsrecht 200438

Omschrijving

Veel gebouwen en constructies in Vlaanderen bevinden zich zonevreemd. Bijgevolg moeten tal van aanvragen tot omgevingsvergunning getoetst worden aan de complexe wetgeving aangaande de zonevreemde gebouwen en constructies. Ook worden door burgers en architecten veel vragen gesteld omtrent onder meer de verbouwmogelijkheden van zonevreemde gebouwen. Een basiskennis aangaande deze materie is dus essentieel om te kunnen meedraaien binnen een gemeentelijke dienst omgeving.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

(Beginnende) omgevingsambtenaren en medewerkers dienst omgeving.

Programma

In deze opleiding wordt de wetgeving aangaande zonevreemde gebouwen en constructies overlopen en uiteengezet. Er wordt niet enkel stilgestaan bij de wetgeving, maar ook de toepassing ervan komt aan bod aan de hand van voorbeelden. Het doel van de opleiding is om de complexe wetgeving zo begrijpelijk mogelijk te maken, zodat deze na het volgen van de opleiding binnen een dienst omgeving kan worden toegepast.

 • Zonevreemde woningen:
  • Basisrechten zonevreemde woningen
  • Afwerkingsregel
  • Woningen en bouwgronden gelegen in zonevreemde verkavelingen
 • Andere zonevreemde constructies en gebouwen dan woningen:
  • Basisrechten zonevreemde constructies, niet zijnde woningbouw
  • Handelingen van algemeen belang
 • Stallen voor hobbylandbouw
 • Beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen
 • Zonevreemde functiewijzigingen

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 07/06/2023 09:00 12:00
woensdag 14/06/2023 09:00 12:00
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Deelnemers die niet tot de publieke sector, social profit of vzw's behoren, betalen €270,00 (excl. btw) als inschrijvingsrecht.

Dhr. Laurent Coppens is geograaf en stedenbouwkundige en ruimtelijk planner van opleiding. Hij is al 12 jaar actief op de gemeente Dilbeek als stedenbouwkundige ambtenaar/omgevingsambtenaar. Door zijn jarenlange ervaring en het op de voet volgen van de wetgeving inzake omgevingsrecht, kent de omgevingsvergunningsprocedure weinig geheimen voor hem. Doordat hij actief is binnen een gemeente en zelf een team medewerkers aanstuurt, weet hij de materie op maat en volgens de noden van de medewerkers van lokale besturen te brengen.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.