Actuasessie: het instrumentendecreet


Het instrumentendecreet doorgelicht
Webinar Omgevingsrecht 180680

Omschrijving

Het instrumentendecreet had als doel:

  • bestaande realisatiegerichte instrumenten te bundelen
  • bestaande instrumenten te verbeteren
  • en nieuwe regelgeving te ontwikkelen voor ontbrekende (realisatiegerichte) instrumenten

Op die manier wou men grondgebonden en realisatiegerichte instrumenten uit het beleidsdomein Omgeving decretaal samenbrengen, met een focus op vereenvoudiging, transparantie, afstemming, leesbaarheid en gebruiksvriendelijkheid.

Dit beleidsdomeinoverschrijdende project omvatte twee grote onderdelen:

  • het instrumentendecreet, met een instrumentenbox en een motiveringsplicht tot instrumentenafweging
  • een instrumentengids als handleiding voor de gebruiker

Wat is er van dit voornemen geworden?

In deze sessie gaan we in op de nieuwe regelgeving, de valkuilen, enzovoort.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Omgevingsambtenaren, intercommunales en AGB/PGB's actief inzake gebiedsontwikkeling, ...

Programma

Vlaanderen heeft een nieuwe set regels klaar om de vooropgestelde 'bouwshift' te realiseren.

Met het instrumentendecreet en het decreet woonreservegebieden wordt een nieuwe regelgeving voorzien om de inname van open ruimten te verminderen en de eigenaars van gronden, die onderhevig zijn aan bouwbeperkingen, op een andere manier te gaan vergoeden.

In deze sessie gaan we in op de nieuwe regelgeving die voorligt en evalueren we ook de wetgevende wijzigingen die einde 2017 werden doorgevoerd i.f.v. de bouwshift.

Het wordt een hands on opleiding die overheden inzicht zal geven in de concrete juridische regelgeving achter de 'bouwshift' met haar aandachtspunten en valkuilen.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 06/10/2022 13:00 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

  • T: 078 35 39 30
  • Tine@escala.be

Prijsinfo

Studiebureaus en architecten die optreden in opdracht van de Escala-doelgroepen alsook andere deelnemers die niet behoren tot de publieke sector of de social profit betalen € 135 excl. btw.

Mr Olivier Verhulst ontwikkelde een bijzondere specialisatie in het bestuursrecht, omgevingsrecht, vastgoed, domeingoederenrecht en wegenrecht en begeleidde in dat kader diverse overheden bij hun vastgoeduitdagingen. Uit interesse voor het vastgoed heeft hij een bijkomende masteropleiding Real Estate Management (MRE) aan de Antwerp Management School gevolgd, welke hij in 2015 met succes heeft afgerond.

Binnen zijn specialisatie heeft meester Verhulst verschillende bijdragen en artikelen gepubliceerd en is vaak te gast als spreker oa bij Escala. Tevens kan hij terugvallen op bestuurservaring door zijn huidig mandaat als schepen en voordien als gemeenteraadslid voor de gemeente Schilde.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.