Actua omgeving: stikstof

Webinar Omgevingsrecht 220123

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • Lokale besturen: diensten omgeving, milieu, landbouw, stadsontwikkeling, lokale economie, ...
  • AGB's en intercommunales
  • Betrokken Vlaamse en federale entiteiten
  • Beleidsverantwoordelijken gemeentelijk, provinciaal, regionaal
  • ...

Programma

De Vlaamse Regering bereikte een akkoord over de definitieve Programmatorische Aanpak van Stikstof (PAS). Wat zijn de vervolgstappen en wat betekent dit akkoord voor lopende omgevingsvergunningsaanvragen?

In deze opleiding verneemt u de eerste ervaringen vanuit de praktijk.

Zoals steeds is er ook ruimte voor uw vragen die u vooraf ook mag bezorgen via renaat.picqueur@escala.be.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 23/10/2023 10:00 12:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

  • T: 078 35 39 30
  • Tine@escala.be

Prijsinfo

Inschrijvingsrecht:

  • Deelnemers publieke sector en social profit: € 85,00
  • Andere deelnemers: € 130,00

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.