Actua omgeving: bouwshift

Webinar Omgevingsrecht 220122

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • Lokale besturen: diensten omgeving, milieu, landbouw, stadsontwikkeling, lokale economie, ...
  • AGB's en intercommunales
  • Betrokken Vlaamse en federale entiteiten
  • Beleidsverantwoordelijken gemeentelijk, provinciaal, regionaal
  • ...

Programma

De Vlaamse regering bereikte een akkoord over de zgn. 'Bouwshift'. Het akkoord omvat verschillende initiatieven (instrumentendecreet, regelgeving woonreservegebieden) om het bijkomend ruimtebeslag tegen 2040 een halt toe te roepen.

De maatregelen zullen directe impact hebben op de ruimtelijke planning en het vergunningenbeleid van een lokale overheid.

Waar mag u (niet meer) bouwen? Welke initiatieven kan (of moet) een lokale overheid nemen en wie gaat dat betalen? Enzovoort

Tijdens de opleiding gaan we in op de verschillende wijzigingen in de regelgeving en geven we toelichting over de impact op het lokaal ruimtelijk beleid.

Zoals steeds is er ook ruimte voor uw vragen die u vooraf ook mag bezorgen via renaat.picqueur@escala.be.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 05/10/2023 13:00 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

  • T: 078 35 39 30
  • Tine@escala.be

Prijsinfo

Inschrijvingsrecht:

  • Deelnemers publieke sector en social profit: € 110,00
  • Andere deelnemers: € 165,00

Mr Olivier Verhulst ontwikkelde een bijzondere specialisatie in het bestuursrecht, omgevingsrecht, vastgoed, domeingoederenrecht en wegenrecht en begeleidde in dat kader diverse overheden bij hun vastgoeduitdagingen. Uit interesse voor het vastgoed heeft hij een

bijkomende masteropleiding Real Estate Management (MRE) aan de Antwerp Management School gevolgd, welke hij in 2015 met succes heeft afgerond. Binnen zijn specialisatie heeft meester Verhulst verschillende bijdragen en artikelen gepubliceerd en is vaak te gast als spreker oa bij Escala. Tevens kan hij terugvallen op bestuurservaring door zijn huidig mandaat als schepen en voordien als gemeenteraadslid voor de gemeente Schilde, GECORO-lid,...

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.