Milieuzorg tijdens evenementen


Goed voor het milieu, zorgt voor een financieel voordeel en een positieve uitstraling
Opleiding Milieu 180106

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

De milieuaspecten die tijdens deze praktijk gerichte opleiding aan bod komen zijn: afvalpreventie, energievoorzieningen, mobiliteitsmanagement, het voorkomen van geluidshinder, energie- en waterbesparing, sanitair en andere afvalwaters, duurzaam inkopen en het sparen van groen en bodem.

Door met al deze aspecten rekening te houden wordt ieder evenement gegarandeerd een feest!

Introductie

Goede milieuzorg is belangrijk bij het organiseren van evenementen. Milieumaatregelen helpen evenementen in goede banen te leiden met een minimale milieubelasting. Dit is goed voor het milieu, biedt vaak financieel voordeel én zorgt voor een positieve uitstraling voor de organisator.

Omschrijving

Organisatoren die laten zien dat zij rekening houden met het milieu, kunnen rekenen op steun en sympathie van de bezoekers. Ook bij het werven van sponsors of subsidie kan actieve milieuzorg de bereidheid tot sponsoring of subsidiëring vergroten.

Voor die milieuzorg zijn goede afspraken nodig - zowel voor de organisator als voor de vergunningverlener en de handhaver die bestuurs- en strafrechtelijk kan optreden tegen overtredingen.

Specifiek naar evenementen toe is er de laatste jaren ook een verdere verstrenging van de milieuwetgeving van toepassing geworden.

Een aspect waar op gelet moet worden is bijvoorbeeld 'afvalmanagement' dat gericht is op het voorkomen en beperken van afval, bijvoorbeeld veroorzaakt door drankjes, etenswaren en promotiemateriaal, alsook de problematieken met betrekking tot sanitair en andere afvalwaters.

Maar ook muziek en machines die geluid produceren kunnen hinder en klachten veroorzaken. Om te voorkomen dat evenementen niet (meer) mogen plaatsvinden door klachten, is het dus zaak om hinder zo veel mogelijk te voorkomen of toch minimaal zo laag mogelijk te houden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Lokale organisatoren van:
  • Concerten
  • Avondmarkten/ kerstmarkten
  • (openlucht) Fuiven
  • Allerlei outdoor evenementen
 • Socio-culturele organisaties
 • Diverse vereningingen
 • Jeugd- en ontmoetingscentra
 • Openbare besturen:
  • Jeugddienst
  • Preventiedienst
  • Milieudienst
  • Cultuurdienst/ dienst feestelijkheden
 • Politie
 • Het bedrijf die een evenement wil organiseren
 • Uitbaters van kampeerterreinen
 • Organisatoren van sportevenementen

Methodologie

Deze opleiding is bedoeld als eerste kennismaking met het aspect milieuzorg bij de organisatie van een event. De meest courante milieuaspecten worden behandeld. Daarnaast wordt er ingegaan op de regelgeving terzake en wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden aangegeven welke milieuaspecten al dan niet relevant zijn en hoe prioriteiten kunnen gesteld worden voor het beleid.

Na afloop van de opleiding bent u klaar om de milieuzorg voor uw event te implementeren.

Programma

 • Milieuwetgeving en evenementen:
  • Mogelijks van toepassing zijnde mileuwetgeving op evenementen.
  • Interpretatie van de wetgeving naar evenementen toe.
 • Bespreking van relevante milieuaspecten:
  • Afval
   • Afvalpreventie: drinken, eten, grootverpakkingen, promotiematerialen
   • Selectieve inzameling
   • Vermijden van zwerfvuil
   • Afvalmanagement:
    • Opbouw- en afbraakperiode van evenementen
    • Tijdens de evenementen
    • Organisatie en medewerkers
    • Publiek
    • Afspraken met de afvalophalers en -verwerkers
  • Mobiliteit
   • Mobiliteitsplan
   • Algemene maatregelen
   • Maatregelen voor diverse verkeersstromen
  • Bodem en groen
   • Evenemententerrein
   • Wateroverlast
   • Verkeer
   • Zwerfvuil
  • Geluid en geluidshinder
   • Indeling evenemententerrein
   • Geluidsbeperking aan de bron
   • Communicatie naar de omwonenden
  • Energie
   • Energievoorziening
   • Energiebesparing
   • Veiligheidsaspecten met betrekking tot energie
  • Water
   • Watervoorziening
   • Waterbesparing
   • Sanitaire voorzieningen
   • Afvoer afvalwaters
  • Vergunningsplichtige inrichtingen
   • Afvalwaters
   • Elektriciteitsproductie
   • Stalling voertuigen
   • Opslag brandstoffen
   • Geluid
 • Checklist milieuaspecten
 • Vraagstelling en uitwisseling van praktische informatie

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 29/11/2022 09:30 12:30
dinsdag 29/11/2022 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Getuigschrift

Na de opleiding ontvangt u een attest van deelname.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.