Milieuzorg: aandacht voor verplichtingen en administratie


Een set van 5 webinars over milieuzorg op maat van bedrijven, overzichtelijk en praktisch uitgelegd
Webinar Milieu 210251

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze webinars:

 • Weet u welke milieuverplichtingen van toepassing zijn op uw organisatie
 • Heeft u inzicht in de vereiste milieuadministratie
 • Beschikt u over praktische tools om mee aan de slag te gaan in uw organisatie
 • Krijgt u een handig naslagwerk met verwijzingen naar de van toepassing wetgeving

Of kortom bent u in staat op een gedegen wijze aan milieuzorg te doen binnen uw organisatie.

Omschrijving

Vergunningen, keuringen, aangiftes, metingen, bijhouden van registers, grenswaarden, normen, … Bij milieuzorg komt voor elk bedrijf heel wat aan bod. Niet elk bedrijf beschikt echter over de nodige kennis waardoor de wetgeving maar al te vaak onvoldoende gevolgd wordt. Het bedrijf wordt wel verondersteld de wetgeving te kennen en correct toe te passen. Een ontoereikende milieuzorg kan leiden tot verhoogde kosten, boetes, een negatief imago, negatieve publiciteit, rechtszaken, … tot zelfs het weigeren van een omgevingsvergunning en het in gedrang komen van de bedrijfszekerheid.

Deze opleiding geeft u een overzicht van de voornaamste verplichtingen en administratie op vlak van milieu. Er worden praktische tools aangereikt waarmee men direct aan de slag kan in elke organisatie. Op deze wijze wordt het correct toepassen van de wetgeving geborgd, waardoor uw organisatie gevrijwaard blijft van verhoogde kosten en andere problemen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit programma richt zich tot leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor de milieuzorg in de organisatie.

Methodologie

Tijdens deze 5-delige set exclusieve webinars komen de voornaamste verplichtingen en administratie inzake milieu op een interactieve en praktische wijze aan bod.

Ontdek het bijleren op afstand van bij u thuis of op kantoor. De webinars vinden plaats op een specifieke dag en tijdstip. Een live interactie is mogelijk met de spreker. U kunt in real time vragen stellen via chat. De bestanden die tijdens deze webinars worden gebruikt kunt u downloaden, zodat u ook over een naslagwerk beschikt.

Programma

Webinar 1: Omgevingsvergunning, ruimtelijke gegevens & bodem

In dit webinar wordt uitleg gegeven over de omgevingsvergunning:

 • Welke informatie bevat de omgevingsvergunning?
 • Wanneer dient deze aangepast of hernieuwd te worden?
 • Wat moet er opgevolgd worden en hoe doet u dit in de praktijk?

Daarnaast wordt ingegaan op de ruimtelijke gegevens van een bedrijf:

 • Waar zijn deze terug te vinden?
 • Waarom zijn deze belangrijk?

Tenslotte gaat men in op de verplichtingen inzake bodem zoals het uitvoeren van een periodiek bodemonderzoek, omgaan met calamiteiten, uitgraven van bodem in het kader van bouwwerken, …

Webinar 2: Water & Energie

In dit webinar worden de verplichtingen inzake water behandeld zoals de meetverplichtingen en lozingsnormen. Er wordt ook ingegaan op de thema’s hemelwater en grondwater.

In het 2e deel wordt ingegaan op de verplichtingen inzake energie. Welke zijn van toepassing op uw organisatie? Het uitvoeren van een energieaudit, het opstellen van een energieplan of een energiestudie, …

Er worden tips gegeven en tools aangereikt om de thema’s water en energie te beheren in uw organisatie.

Webinar 3: Lucht

De meetverplichtingen en bijhorende emissiegrenswaarden worden behandeld in dit webinar. Daarnaast worden ook de talrijke verplichtingen inzake centrale stooktoestellen, airco’s, koelinstallaties en persluchtvaten verduidelijkt. De spreker toont hoe deze verplichtingen op een eenvoudige wijze kunnen opgevolgd worden.

Webinar 4: Afvalstoffen en opslag van gevaarlijke producten

In dit webinar worden de verplichtingen inzake afvalstoffen behandeld:

 • Welke afvalstromen dienen selectief ingezameld te worden?
 • Hoe kan dit georganiseerd worden?
 • Op wie kan beroep gedaan worden en welke contracten zijn nodig?
 • Wat met het (grensoverschrijdend) transport van afvalstoffen?

Het 2e deel van dit webinar omvat de opslag van gevaarlijke producten:

 • Waarmee dient men rekening te houden bij de opslag in verplaatsbare recipiënten?
 • Welke keuringsverplichtingen en voorwaarden gelden er voor de opslag van gevaarlijke producten in vaste houders?

Webinar 5: Milieuadministratie

In het laatste webinar worden de belangrijkste administratieve verplichtingen toegelicht:

 • Het Integraal Milieujaarverslag (IMJV)
 • De aangifte water aan de Vlaamse Milieumaatschappij (aangifte VMM)
 • De aangifte bedrijfsmatig verpakkingsafval (Valipac en FOST Plus)
 • Bijhouden van het afvalstoffenregister

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 29/11/2022 10:00 11:00
donderdag 01/12/2022 10:00 11:00
donderdag 08/12/2022 10:00 11:00
dinsdag 13/12/2022 10:00 11:00
dinsdag 20/12/2022 10:00 11:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Ken Coppieters is ruim 10 jaar werkzaam als milieucoördinator. Eerst werd ervaring opgedaan als milieuconsultant bij tal van bedrijven in uiteenlopende sectoren. Daarna maakte hij de overstap naar de functie van interne milieucoördinator. Door zijn expertise in zowel de milieuwetgeving als interne bedrijfsprocessen, beschikt Ken over het juiste profiel om deze ingewikkelde materie op een praktische, bevattelijke wijze uit te leggen.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.