Meten en registreren van milieuprestaties


Bespaar op uw energieverbruik
Mixed Via Web Milieu 100156

Introductie

Onder het motto "Meten = weten" wordt het meten van milieuprestaties steeds belangrijker. Bedrijven en organisaties raken meer en meer overtuigd van het belang dat ook milieuaspecten gemanaged moeten worden. Door de milieuprestaties te meten en te registreren wordt het milieubeleid zichtbaar gemaakt en kunnen bedrijven nagaan of ze aan de opgelegde normen voldoen.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de jaarlijkse verplichte permanente vorming van de milieucoördinator.

Omschrijving

Dit kadert trouwens in een aantal gevallen binnen de verplichte rapportering aan de overheid. Ook in een milieuzorgsysteem (ISO14001, EMAS) moet in het kader van continu verbeteren, milieuprestaties worden gemeten en opgevolgd. Wijzigingen kunnen resulteren in een aanpassing van het milieuactieprogramma of milieubeleid. Daarnaast is het meten en registreren van milieuprestaties belangrijk om bijvoorbeeld het energieverbruik en de afvalstromen op te volgen, want niet alleen vanuit milieutechnisch oogpunt maar ook vanuit economisch oogpunt kan hier meestal flink worden bespaard.

Net zoals er op vlak van productie, op financieel vlak en op vlak van personeelsbeleid indicatoren zijn ontwikkeld moet men om milieuprestaties te meten, Milieu Prestatie Indicatoren (MPI's) ontwikkelen. Via deze MPI's kunnen milieuprestaties van gebouwen, processen of zelfs tussen bedrijven onderling vergeleken worden (benchmarking). De milieuprestaties kunnen bijvoorbeeld worden opgesplitst in waterverbruik, energieverbruik, papierverbruik, productie van afval, afvalwater en zeker niet te vergeten in emissies naar bodem, water en lucht. Door consequent te meten kunnen de milieuprestaties in de tijd gevolgd worden en kunnen zelfs medewerkers hiermee geconfronteerd worden in het kader van een sensibiliseringscampagne.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot bedrijfsverantwoordelijken, milieuverantwoordelijken, milieucoördinatoren, productie- en onderhoudsverantwoordelijken, preventieadviseurs van bedrijven of groeperingen.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de jaarlijkse verplichte permanente vorming van de milieucoördinator.

Methodologie

Theoretische beschouwingen worden afgewisseld met concrete voorbeelden uit de praktijk, zodat het geheel prima geïllustreerd wordt en u het nodige inzicht geeft. U krijgt voldoende tips mee om zelf van start te gaan met het meten en registreren van milieuprestaties. Door een reeks van voorbeeld milieuprestatie indicatoren wordt u hiermee op weg gezet.-

milieuprestatiesmeten-1-4_2010-156.jpg

Programma

 • Meten en registreren van milieuprestaties of milieuindicatoren
 • Wettelijke vereisten
 • Verplichtingen vanuit een milieuzorgsysteem
 • Opportuniteiten vanuit bedrijfsbeleid
 • Opvolging van processen
 • Definiëring van milieu-informatie
 • De bedrijfsomgeving (bijvoorbeeld de milieukwaliteit, overheidsbeleid, marktsignalen, technologische ontwikkelingen)
 • De input en output van het primaire transformatieproces (bijvoorbeeld grondstoffenverbruik, energieverbruik, afval, emissies, de uitgaven verbonden aan milieu-effecten)
 • De inspanningen voor het milieu door het bedrijf (bijvoorbeeld milieukosten en investeringen)
 • Voorwaarden voor milieuprestatie-indicatoren (MPI's)
 • Monitoring en bepalingsfrequentie van rapportering betreffende milieuprestaties of milieuprestatie-indicatoren zoals geluidsemissies, energieverbruik, emissies naar water, bodem, lucht, afvalstromen, enz.
 • Weergave en betrouwbaarheid van milieuprestaties
 • De financieel-economische component van milieuinformatie
 • Benchmarking
 • Meetsystemen: hoe en wat?
 • Communicatie en visualisatie van milieuprestaties
 • Interne communicatie naar werkvloer en management
 • Externe communicatie naar omwonenden, overheden, enz.

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 16/02/2023 14:00 17:00
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook online volgen. U heeft nu gekozen voor de online vorm van deze mixed class. De nodige instructies voor de online opleiding ontvangt u enkele dagen voor de opleiding. Indien u deze opleiding liever klassikaal volgt dan selecteert u de leslocatie (op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.