Energiezorg: hoe begint u eraan?


Een webinar over het starten met energiezorg.
Webinar Milieu 210242

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van dit webinar:

  • Weet u hoe u kunt starten met energiezorg in uw organisatie.
  • Heeft u inzicht in de wettelijke verplichtingen op vlak van energie.

Omschrijving

Energie, een noodzaak!

Het energieverbruik zorgt voor een aanzienlijke kostenpost, die bovendien de neiging heeft om jaar na jaar te blijven toenemen. Naast de kostprijs zorgt dit ook voor een belangrijke milieu-impact, denk maar aan toename van de CO2 concentratie in de lucht en de klimaatopwarming.  

Energiezorg is een must die trouwens aanleiding zal geven tot besparingen omdat we ons hierbij zullen moeten focussen op organisatorische-, technische-  en gedragsmaatregelen. Om energiezorg op een structurele wijze in te voeren werd er een norm ontwikkeld namelijk de ISO50001 norm.

Focussen op energiezorg zorgt ervoor dat we inzicht krijgen op het energiegebeuren in de organisatie en we deze op een betere energiebewuste wijze zullen beheren. Energiemonitoring zal ons helpen om dat inzicht te verkrijgen  en ervoor zorgen dat de diverse energiestromen in kaart gebracht worden.

In dit webinar wordt alvast een praktijkgetuigenis gegeven betreffende hoe men kan starten met energiezorg in een organisatie. Er wordt ook even stil gestaan bij de van toepassing zijnde wetgeving.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit webinar richt zich tot diegene die verantwoordelijk is voor de energiezorg in zijn organisatie.

Methodologie

Dit interactieve webinar wordt gebracht vanuit de praktijkervaring van de docent.

Ontdek het bijleren op afstand van bij u thuis of op kantoor. De webinars vinden plaats op een specifieke dag en tijdstip. Een live interactie is mogelijk met de spreker. U kunt in real time vragen stellen via chat. De bestanden die tijdens dit webinar worden gebruikt kunt u downloaden, zodat u ook over een naslagwerk beschikt.

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.