De watertoets: praktische toepassingen


60 minuten webinar: Bij vele omgevingsvergunningen dient verplicht hemelwateropvang, infiltratie en buffering te worden voorzien
Webinar Milieu 200548

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van dit webinar hebt u inzicht hoe u gevolg kunt geven aan de bepalingen voortvloeiende uit de watertoets zoals hemelwateropvang alsook buffering en infiltratie.

Omschrijving

De watertoets wordt als een waterparagraaf opgenomen in de vergunning wanneer er overdekte constructies worden gebouwd of verhardingen worden (her)aangelegd of uitgebreid.

Hierbij worden via brongerichte maatregelen door de overheid de risico's op overstromingen teruggedrongen en rationeel water gebruik gestimuleerd volgens het principe:

  • Hemelwater zo veel mogelijk opvangen én gebruiken
  • Resterende hoeveelheid laten infiltreren of bufferen

Enkel wanneer dit niet mogelijk is kan er mogelijks een afwijking worden bekomen voor vertraagde afvoer van hemelwater.

In dit webinar krijgt u op praktische wijze uitgelegd hoe aan de bepalingen van de watertoets praktisch gevolg kan worden gegeven, welke de mogelijke opties en bijbehorende consequenties zijn.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Voor dit webinar denken we aan verantwoordelijken betrokken bij de opmaak van vergunningsaanvragen of betrokken bij verbouw- of nieuwbouw projecten.

Methodologie

Een live interactie is mogelijk met de spreker. U kunt in real time vragen stellen via chat. De bestanden die tijdens dit webinar worden gebruikt kunt u downloaden.

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Oscar Moonen is zaakvoerder van Professional-Consulting. Hij is gespecialiseerd inzake veiligheid en milieu. Na zijn studies bedrijfseconomie was hij in 1997 afgestudeerd als eerste milieukundig ingenieur aan de PIH te Kortrijk (nu HoWest). Al meer dan 20 jaar is hij als consultant actief.

Dankzij zijn ervaring en zijn interactieve en dynamische aanpak wordt het initiatief bijzonder leerzaam en aangenaam om te volgen.

Hij maakt u op een professionele manier wegwijs in de materie.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.