De watertoets: hoe de aanstiplijst bijlage 25 opmaken


“60 minuten webinar: Bij vele omgevingsvergunningen dient verplicht het addendum B25 te worden toegevoegd op straffe van onvolledigheid”
Webinar Milieu 200570

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van dit webinar hebt u inzicht hoe de watertoets is opgebouwd en hoe u de aanstiplijst B25 dient in te vullen.

Omschrijving

De watertoets wordt als een waterparagraaf opgenomen in de omgevingsvergunning, waarbij wordt nagegaan of een initiatief schadelijke effecten veroorzaakt als gevolg van een verandering in de toestand van het oppervlaktewater, het grondwater of de waterafhankelijke natuur.

Wanneer er overdekte constructies worden gebouwd of verhardingen worden (her)aangelegd of uitgebreid dient de aanstiplijst bijlage 25 te worden toegevoegd bij de omgevingsvergunningsaanvraag.

Met dit instrument wil de overheid de risico's op overstromingen terugdringen door brongerichte maatregelen, volgens het principe:
Hemelwater zo veel mogelijk opvangen én gebruiken

  • Resterende hoeveelheid laten infiltreren of bufferen

In dit webinar krijgt u op praktische wijze uitgelegd hoe de watertoets aanstiplijst dient te worden ingevuld en welke de mogelijke opties en bijbehorende consequenties zijn.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Voor dit webinar denken we aan verantwoordelijken betrokken bij de opmaak van vergunningsaanvragen of betrokken bij verbouw- of nieuwbouw projecten.

Methodologie

Live interactie is mogelijk met de spreker. U kunt in real time vragen stellen via chat. De bestanden die tijdens dit webinar worden gebruikt kunt u downloaden.

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Oscar Moonen is zaakvoerder van Professional-Consulting. Hij is gespecialiseerd inzake veiligheid en milieu. Na zijn studies bedrijfseconomie was hij in 1997 afgestudeerd als eerste milieukundig ingenieur aan de PIH te Kortrijk (nu HoWest). Al meer dan 20 jaar is hij als consultant actief.

Dankzij zijn ervaring en zijn interactieve en dynamische aanpak wordt het initiatief bijzonder leerzaam en aangenaam om te volgen.

Hij maakt u op een professionele manier wegwijs in de materie.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.