Aandachtspunten bij de aanvraag van een omgevingsvergunning


Vervang uw oude milieuvergunning door de omgevingsvergunning
Mixed Via Web Milieu 170466

Omschrijving

Heel wat KMO's in Vlaanderen werken nog steeds met een exploitatievergunning of een "oude" milieuvergunning die de huidige activiteiten niet meer dekt. De wetgever heeft de laatste jaren echter niet stilgezeten. De vergunningen moeten plaats maken voor een "omgevingsvergunning" volgens het omgevingsdecreet. Bedrijven die nu geen conforme vergunning hebben, moeten beseffen dat voor hen het recht tot exploiteren niet aanwezig is en bijgevolg activiteiten kunnen worden verzegeld.

Gezien de behandelingstermijn voor het bekomen van een vergunning kan oplopen tot een jaar en er vaak zeer veel gegevens ontbreken om de aanvraag op te maken, is het aangewezen om tijdig te starten zodat men niet zonder een vergunning komt te vallen die de activiteiten dekt.

Zeker met de komst van de omgevingsvergunning mag de informatie die moet worden verstrekt voor zelfs een loutere hervergunning niet worden onderschat. Hou er ook terdege rekening mee dat zelfs een ongewijzigde bedrijfssituatie kan zorgen voor een andere vergunning door de vele wetgevende wijzigingen de laatste jaren zoals bijvoorbeeld voor brandbare vloeistoffen. Geen geldige vergunning verplicht u om (eventueel tijdelijk) te stoppen met uw activiteiten, en sommige activiteiten kunnen zelfs helemaal niet meer "opnieuw" vergund geraken!

Deze opleiding zal u alvast verduidelijken hoe u uw omgevingsvergunnings -of meldingsaanvraag bij de gemeente succesvol kunt laten verlopen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot milieucoördinatoren, milieuverantwoordelijken en leidinggevenden die betrokken worden bij de opmaak en de aanvraag van een omgevingsvergunning- of melding.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de jaarlijks verplichte vorming van de milieucoördinator.

Methodologie

Vertrekkende vanuit het wetgevend kader wordt vrij snel overgeschakeld naar de praktijksituatie. De aangebrachte kennis is direct bruikbaar en zal u ondersteunen bij de opmaak van uw eigen omgevingsvergunnings- of meldingsaanvraag bij de gemeente.

Programma

Situering en algemeen kader:

 • Belangrijke begrippen
 • Wettelijk kader: Omgevingsdecreet, Vlarem, ...

Indeling hinderlijke inrichtingen of activiteiten:

 • Veel voorkomende inrichtingen en activiteiten
 • Oefening indeling

Mogelijke vergunningsaanvragen:

 • Melding
 • Mededeling van kleine verandering
 • Milieuvergunningsaanvraag
 • Procedures en termijnen
 • Plan van aanpak/ werkwijze

Werkwijze Omgevingsvergunningsaanvraag:

 • Gegevensverzameling en inventarisatie
 • Inventarisatie gevaarlijke stoffen en solventen
 • Inventarisatie hinderlijke inrichtingen en activiteiten
 • Vergunningsaanvraagformulier
 • Werking omgevingsloket
 • Valkuilen, meest voorkomende problemen.
 • Nuttige tips

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 16/05/2023 09:00 12:00
dinsdag 16/05/2023 13:00 16:00
dinsdag 16/05/2023 16:30 19:30
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook online volgen. U heeft nu gekozen voor de online vorm van deze mixed class. De nodige instructies voor de online opleiding ontvangt u enkele dagen voor de opleiding. Indien u deze opleiding liever klassikaal volgt dan selecteert u de leslocatie (op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Oscar Moonen, bedrijfsadviseur Professional-Consulting.

Dankzij zijn ervaring, zijn interactieve en dynamische aanpak wordt deze workshop bijzonder leerzaam en aangenaam om te volgen. Hij maakt u op een professionele manier wegwijs in de materie.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.