Wegwijs in de zorg


Volwassenen en ouderen adviseren bij zorg- en ondersteuningsnoden
Mixed Via Web Maatschappelijke Topic 160474
Mixed Klassikaal Maatschappelijke Topic 160474

Introductie

Ons zorglandschap is sterk uitgebouwd met diverse ambulante en residentiële, tijdelijke en permanente, rechtstreeks toegankelijke en ticketgebonden ondersteuningsvormen.

In de praktijk wordt u als maatschappelijk werker, hulpverlener, ondersteuner, sociale dienst of zorgverlener in een ziekenhuis, ... geconfronteerd met de thuissituatie van cliënten waar u merkt dat er hulp nodig is maar deze niet is ingeroepen omdat men geen zicht heeft op de mogelijkheden, omdat de procedure een te hoge drempel vormt of omdat men niet weet waarheen men zich moet richten, ... Redenen waarom er vaak een gebrek is aan continuïteit in de zorg.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Maatschappelijk assistenten, medewerkers van sociale organisaties, eerstelijnszorg, thuishulp, ... die in aanraking komen met mensen die wegens hun ouderdom, beperking of psychische problemen ondersteuning nodig hebben.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Programma

Ondersteuning van ouderen, mensen met een lichamelijke beperking, psychologische problemen:

 • Een overzicht en duiding van de diverse termen
 • Huidig beleid
  • Ontschotting van de zorg
  • Vermaatschappelijking van de zorg, geïntegreerd breed onthaal, ...
  • Impact voor mensen met een ondersteuningsnood
 • Wachtlijsten en wachttijden
 • Waarmee rekening te houden naar de toekomst toe:
  • Communicatie tussen meerdere actoren in de thuissituatie
  • Een continuïteit in de zorg creëren
  • Hulp in de thuissituatie
 • Sociale kaart
 • Professionele diensten aan huis
 • Faciliteiten voor mantelzorgers (verlofmaatregelen, ondersteuning, ...)
 • Wat als de thuissituatie tijdelijk/definitief onhoudbaar is
 • Residentiële initiatieven
 • Dementie
 • Palliatief
 • BOB, DOP, rechtstreeks toegankelijke hulp, ...
 • Tussenkomsten bij aanpassingen aan het huis
 • Rol van een sociaal huis en lokale dienstencentra
 • Opzetten van buurt-netwerken
 • ...

Varia: LOGO, Palliatieve netwerken, ... en organisaties die naar aanleiding van specifieke vragen van de deelnemers in beeld kunnen komen.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 20/04/2021 13:30 16:30
donderdag 22/04/2021 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook online volgen. U heeft nu gekozen voor de online vorm van deze mixed class. De nodige instructies voor de online opleiding ontvangt u enkele dagen voor de opleiding. Indien u deze opleiding liever klassikaal volgt dan selecteert u de leslocatie (op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Corona?! Die bederft bij Escala uw leerhonger nooit

“Jaja, maar wat als het coronavirus opnieuw roet in het eten strooit?” Eenvoudig: daarop zijn wij voorbereid – en u dus ook. De opleiding gaat namelijk door als interactieve webinar!

Zo blijft u nooit op uw leerhonger zitten. In plaats van in het lokaal binnen te stappen, wandelt u er online binnen. Alleen delen we de opleiding op in meerdere kortere sessies. Toch als die uw comfort verbeteren en de leerimpact vergroten. Webinars zijn het neusje van de trainingzalm. Het is alsof u fysiek in de zaal aanwezig bent. U interageert met uw trainer en met uw medetrainees. En u krijgt meteen antwoord op uw vragen. Onwennig met technologie?

Hoeft niet: de software die u van ons krijgt, is bijzonder gebruikersvriendelijk. En komt met de begeleiding en ondersteuning waar u om vraagt.

Wees Corona te slim af. Boek nu bij SBM, waar het virus geen spelbreker meer is.

Vragen? Collega Kevin zorgt voor antwoorden (mail kevin@sbm.be of bel 078 35 36 38).

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 20/04/2021 13:30 16:30
donderdag 22/04/2021 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook online volgen. U heeft nu gekozen voor de klassikale vorm van deze mixed class. Indien u de opleiding liever online volgt dan selecteert u de optie 'webinar' (op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.

Locatie

 • Escala Brugge
 • Spoorwegstraat 14
 • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Corona?! Die bederft bij Escala uw leerhonger nooit

“Jaja, maar wat als het coronavirus opnieuw roet in het eten strooit?” Eenvoudig: daarop zijn wij voorbereid – en u dus ook. De opleiding gaat namelijk door als interactieve webinar!

Zo blijft u nooit op uw leerhonger zitten. In plaats van in het lokaal binnen te stappen, wandelt u er online binnen. Alleen delen we de opleiding op in meerdere kortere sessies. Toch als die uw comfort verbeteren en de leerimpact vergroten. Webinars zijn het neusje van de trainingzalm. Het is alsof u fysiek in de zaal aanwezig bent. U interageert met uw trainer en met uw medetrainees. En u krijgt meteen antwoord op uw vragen. Onwennig met technologie?

Hoeft niet: de software die u van ons krijgt, is bijzonder gebruikersvriendelijk. En komt met de begeleiding en ondersteuning waar u om vraagt.

Wees Corona te slim af. Boek nu bij SBM, waar het virus geen spelbreker meer is.

Vragen? Collega Kevin zorgt voor antwoorden (mail kevin@sbm.be of bel 078 35 36 38).

Hilde Terryn is als netwerkcoördinator in de zorg zeer goed op de hoogte van het zorglandschap. Zij treedt professioneel continu in overleg met eerstelijnszorg, thuiszorg, wzc, ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en zorgactoren voor mensen met een beperking. Vanuit die jarenlange ervaring focust zij in deze opleiding op de zorg. Daarnaast is zij vrijwilliger binnen het palliatief netwerk.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.