Vreemdelingenrecht: asielprocedure en asielopvang


Ontdek de asielprocedures en juridisch bepalingen over asielopvang
Opleiding Maatschappelijke Topic 111029

Introductie

Vreemdelingenrecht is een complexe en uitgebreide rechtstak, die de laatste tijd ook erg actueel is (bijv. regularisatie van illegalen, procedure gezinshereniging, invoering blue card door de Europese Unie, ...). Hoewel het vreemdelingenrecht geen of slechts een beperkte plaats inneemt in de meeste opleidingen, komen velen mensen uit de sociale sector en de lokale besturen (gemeente en OCMW) in aanraking met de materie.  Temeer omdat het vreemdelingenrecht de laatste jaren erg in evolutie is.  Het is daarbij belangrijk vertrouwd te zijn met de verschillende procedures die deze mensen (kunnen) doorlopen.

Wij bieden naast deze module, ook nog een tweede module rond verblijfsstatuten van vreemdelingen aan.

Meer informatie kunt u hier vinden: Vreemdelingenrecht: verblijfsstatuten

Daarnaast kunt u ook een korte sessie 'Update asiel- en vreemdelingenrecht: wijzigingen op een rijtje' volgen.

Omschrijving

De asielprocedure en asielopvang:

Een vreemdeling die zijn land van herkomst heeft verlaten en niet meer kan terugkeren omdat zijn leven of zijn persoonlijke veiligheid in gevaar is, kan in ons land bescherming genieten en recht op verblijf in België bekomen. Om uit te maken of hij voor die bescherming in aanmerking komt, moet hij een asielaanvraag indienen. De persoon doorloopt dan de asielprocedure.

Het is de bedoeling om de verschillende procedurele stappen chronologisch te belichten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Lokale besturen (gemeente en OCMW), integratiediensten, onthaalbureau's, integratiecentra, CAW's, opvangcentra, allochtone middenveld en andere besturen en organisaties die in contact komen met de opvang en begeleiding van vreemdelingen.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

 • Het begrip vluchteling
 • De subsidiaire bescherming
 • De asielprocedure
 • Het Federaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers (Fedasil)
 • De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 01/06/2023 09:30 12:30
donderdag 01/06/2023 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Cepa
 • Brouwersvliet 33
 • 2000 Antwerpen
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Meester Veerle Vanneuville is sinds 2002 werkzaam als advocaat in Antwerpen. Zij was er het hoofd van de afdeling Vreemdelingenrecht van A-Law Advocaten tot december 2016 tot zij haar eigen kantoor Compitum Advocaten oprichtte gespecialiseerd in vreemdelingenrecht. Zij bouwde doorheen de jaren een zeer ruime expertise op inzake de behandeling van de dossiers inzake vreemdelingenrecht en de aanverwante procedures ten aanzien van de Dienst Vreemdelingenzaken, Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de voormalige Vaste Beroepscommissie, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de Raad van State (o.a. asielprocedure, regularisaties, gezinshereniging, visumaanvragen) en is thans dagelijks actief in het vreemdelingenrecht.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.