Sociale huur: omgaan met de sociale huurder bij problemen, herstellingen, ...


Goed samenwerken met sociale huurders
Opleiding Maatschappelijke Topic 190273

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

In deze module bekomt u vele 'Tips & Tricks' rond omgaan met sociale huurders.

Uw knowhow wordt sterk verruimd.

Introductie

Deze opleiding maakt deel uit van een reeks van 4 opleidingen rond Sociale Huur.

In deze vierde module gaan we dieper in op de omgang met huurders bij problemen, herstelinngen, ....

Meer informatie per module via onderstaande links:

Elke module is afgestemd op de andere, maar kan zeker ook afzonderlijk gevolgd worden.

Module 1 en 2 vinden plaats op dezelfde dag (vm en nm), idem voor module 3 en 4.

 • De kostprijs per module bedraagt € 100,00 (excl. btw)
 • Indien u zich inschrijft voor twee modules op dezelfde dag, dan betaalt u slechts € 180,00 (excl. btw), lunch inbegrepen

Indien u zich wenst in te schrijven voor de vier modules, betaalt u € 320,00 (excl. btw).

Dit kan via deze pagina.

Omschrijving

Bij verhuring merken we meerdere problemen rond opvolging van herstellingen/beheer van panden.

Tijdens dit intervisiemoment willen we kennis en ’good practices’ delen om de dienstverlening te kunnen optimaliseren in de dagelijkse werking met sociale huurders.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze leermodule is bedoeld voor verschillende doelgroepen die ook met elkaar in gesprek kunnen treden tijdens de opleiding

 • maatschappelijk werkers van lokale besturen, OCMW's, CAW's, zorginstellingen, sociale-economiebedrijven en andere verenigingen met een maatschappelijk doel,
 • stafmedewerkers van woningmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in Vlaanderen,
 • technische medewerkers en/of dossierbeheerders.

Methodologie

De leermethode is deze van de intervisie met de deelnemers rond omgaan met sociale huurders.

Er is bovendien ruimte tot bespreking van specifieke casussen.

Programma

 • Overzicht wetgevend kader rond herstellingen in sociale huurwoningen
 • Beheer van appartementsgebouwen rond opvolging herstellingen
 • Casusbesprekingen/intervisie rond omgang met sociale huurders
 • Tips & tricks rond omgaan met sociale huurders

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 02/12/2021 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Bedrijvencentrum Waasland
 • Industriepark-West 75
 • 9100 Sint-Niklaas
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

 • € 100 per aparte module (vm of nm)
 • € 180 voor 2 modules op één dag (lunch inbegrepen)
 • € 320 voor 4 modules, inschrijving  bij voorkeur via deze pagina
2019-273-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Machteld Demeulenaere is sinds 2009 directeur van een sociaal verhuurkantoor. Voorheen was zij werkzaam als zorgbemiddelaar in een welzijnsorganisatie. Sinds het voorjaar van 2017 doceert zij bij Escala opleidingen inzake sociale huurwetgeving. Vanuit haar uitgebreide leidinggevende ervaring, haar postgraduaat social profit en publiek management aan de UGent en diverse gerelateerde opleidingen, begeleidt zij ook graag organisaties uit de sociale en welzijnssector bij hun HR- beleid.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.