Sluiten hulpverlening en armoede elkaar uit?

Opleiding Maatschappelijke Topic 220063

Introductie

Armoede en sociale uitsluiting: in ons werk hebben we te maken met mensen die het financieel heel moeilijk hebben en zeker maatschappelijk werkers zijn ermee vertrouwd.

Toch stellen we ons soms vragen bij het gedrag van mensen.

 • Ik vraag om een document binnen te brengen dan kan ik de huurtoelage aanvragen, maar dat papier komt maar niet. Hoe moeilijk kan het zijn?
 • Op huisbezoek merk ik dat deze mensen hun huis verwarmen tot 23 graden, weten die dan niet dat de gas zo duur is?
 • Dat is wel een grote auto voor iemand die leeft van een invaliditeitsuitkering!
 • Lisa wordt uitgelachen op school omdat haar tanden scheef staan. Haar mama komt niet naar school praten met de juf, of ze staat ook nooit aan de schoolpoort.

Omschrijving

Waarom handelen mensen die het financieel moeilijk hebben zo? Welke mechanismes maken dat mensen in financiële armoede ook op zoveel andere domeinen uit de boot vallen. Het is belangrijk om de context te kennen en deze kennis mee te nemen in onze hulpverlening.

Het is een verhaal over schaarste en wat dat doet met een mens (en zijn brein).

Schaarste is iets dat de meeste hulpverleners / maatschappelijk werkers ook ervaren. Misschien niet de materiële schaarste maar wel een groot tekort aan tijd in het werken met cliënten. En leidt deze schaarste ook tot uitsluiting?

Om mensen die in armoede leven echt te kunnen helpen, zijn deze inzichten belangrijk.

Deze module krijgt een vervolg met de module 'Generalistisch werken, ook in gespecialiseerde diensten'.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Iedereen die werkt met mensen in een precaire financiële situatie:

Maatschappelijk werkers uit verschillende organisaties, psychologen, verpleegkundigen, educatieve medewerkers, contextbegeleiders, huisartsen, advocaten, politie, …

Methodologie

Na de theorie volgt er steeds een uitwisseling met materiaal uit de praktijk van de cursisten.

Van de cursisten wordt een actieve houding verwacht.

Programma

Dagdeel 1: Maatschappelijke kwetsbaarheid

 • Thematische Opwarmer
 • Theorie van de maatschappelijke kwetsbaarheid
 • Herkenning uit eigen praktijk (uitwisseling)
 • Oefeningen met casusmateriaal, rollenspel, …
 • Afsluiten met een aantal praktische tools om theoretische kapstok mee te nemen in dagelijkse werk

Dagdeel 2: Schaarste

 • Thematische Opwarmer
 • Theorie van de schaarste met aandacht voor cliëntsysteem en hulpverlenerssysteem
 • Herkenning uit eigen praktijk (uitwisseling)
 • Oefenen met casusmateriaal, rollenspel, …
 • Tools om theoretische kapstok mee te nemen in dagelijkse werk

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.