Slecht nieuws melden voor hulpverleners, politie & zorgverleners NIEUW

Opleiding Maatschappelijke Topic 120019

Omschrijving

Als hulpverlener, politie-inspecteur, medewerker uit de zorgsector, opvoedkundige, .....  moet u het waarschijnlijk wel vaker toepassen dan u  het zelf zou willen: het voeren van een slechtnieuwsgesprek. Dit kan doorgaans een grote impact hebben op de cliënt/patiënt, familie of nabestaanden.

Een overlijden, ongeval, ,... kan misschien routine zijn voor de politie, verzorgenden of artsen, doch voor de familie of de cliënt zelf is het belangrijk dat men tijdig en correct wordt geïnformeerd gezien er veel vragen kunnen rijzen bij diegene die het nieuws te horen krijgen.

Deze training heeft als doel communicatietechnieken aan te leren die ondersteuning bieden bij een integere benadering van diegene die het slecht nieuws ontvangt. Men leert technieken aan waardoor de boodschapper ook zelf kan omgaan met persoonlijke emoties en spanningen, die men hierbij kan ervaren.

De opleiding start met technieken uit de klinische psychologie waarbij er een structuur wordt gegeven aan slechtnieuwsgesprekken. Via voorbeelden en cases worden mogelijke situaties die zich kunnen voordoen in de praktijk, voorgesteld.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Politie-inspecteurs, vrijwillige en professionele hulpverleners, brandweer, maatschappelijk/sociaal werkers, onderwijspersoneel, opvoedkundigen, dus tevens pedagogisch opgeleid personeel.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Deze opleiding geeft u tips & tricks voor het voeren van een onderbouwd slechtnieuwsgesprek. Omdat best practices en rollenspel tijdens deze opleiding worden gedeeld, weet u hoe u dit practisch moet aanpakken met het in acht nemen van een respectvolle benadering.

Programma

Vermijdingsgedragen slecht-nieuwsgesprek

  • Van uitstel komt afstel:
  • Hang-yourself methode:
  • Pil vergulden:
  • (van)afmaken:
  • Inpakken en wegwezen
  • Klap vanachter
  • Druppelmethode

Rollenspel

Checklist vermijdingsgedragen

  • Nabespreking
  • Waar ging het goed? Waren er nog fouten?
  • Wat zal je zelf toepassen?