Recht op menswaardig leven: netwerken versterken in dialoog met de hulpvrager en zijn omgeving

Opleiding Maatschappelijke Topic 220339

Introductie

Duurzame verandering in de situatie van de cliënt betekent niet alleen inzetten op het bekomen van de basisrechten maar ook op het versterken van verbindingen, versterken van netwerken van de cliënt en versterken van de eigenheid van de cliënt.

In deze opleiding staan netwerverkenning en netwerkversterking van de client als onderdeel van het hulpverleningsproces centraal.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Maatschappelijk assistenten en andere agogische werkers die werken met mensen in armoede.

Programma

We werken aan de hand van het ecogram en brengen de krachten en tekorten van het netwerk in kaart. Daarnaast gaan we ook op zoek naar hulpbronnen en sociale kapitaalvormen, die een vernieuwd sociaal weefsel mogelijk maken.

Er wordt interactief gewerkt met voorbeelden van de trainer, maar ook voorbeelden vanuit de cursistengroep.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 13/06/2022 09:00 12:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

  • Provincie Antwerpen - Kamp C
  • Britselaan 20
  • 2260 Westerlo
Bekijk op Google Maps

Contact

  • T: 078 35 39 30
  • F: 051/268754
  • Tine@escala.be

Koen Van Sevenant is trainer en supervisor bij Bind-kracht, sedert 2005. Hij geeft vorming over krachtgerichte hulpverlening en empowerment, publiceerde meerdere boeken en bijdragen over armoede en netwerkversterkend werken.

Hij biedt methodische ondersteuning in tal van eerste- en tweedelijnsdiensten Netwerkversterkend werken is één van de thema's waaromtrent hij beklijvende bijdragen brengt.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.