Overlijden onvermogende burgers: financieel-juridisch kluwen


Wat gebeurt/dient er te gebeuren bij overlijden van cliënten in schuldbemiddeling?
Webinar Maatschappelijke Topic 180486

Introductie

In deze opleiding krijgt u inzichten en tips mee die ook proactief nuttig kunnen zijn. De materie spitsen we toe op minder vermogende burgers en de problemen waarmee zij, schuldeisers, het OCMW, budgetbegeleiders, ... te maken krijgen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Maatschappelijk werkers en stafmedewerkers in OCMW, CAW, ziekenfondsen, armoedeverenigingen, ...
 • Schuldbemiddelaars-advocaten, bewindvoerders
 • Mensen die vanuit een professioneel of vrijwillig engagement in contact komen met mensen die minder begoed zijn

Programma

Het erfrecht verandert continu. Waar moeten mensen die minder begoed zijn op letten bij de regeling van hun eigen nalatenschap, wat moeten zij doen als zij 'begunstigde' zijn van een nalatenschap met schulden, ...?

Welke specifieke aandachtspunten zijn er voor OCMW's en andere instellingen bij overlijden van cliënten in schuldbemiddeling, ...?

Vanuit zijn ervaring gaat de docent ook graag in op uw verdere vragen en probleemstellingen.

 1. Wat is een juridisch overlijden?
  1. Wanneer is sprake van een overlijden?
  2. Onderscheid met vermoeden van afwezigheid, verklaring van afwezigheid, gerechtelijke verklaring van overlijden
 2. Wanneer gaat het overlijden in?
 3. Gevolgen van het overlijden
  1. Algemene gevolgen
  2. Gevolgen bij bewindvoering
  3. Gevolgen bij collectieve schuldenregeling (CSR)
  4. Gevolgen bij budgetbegeleiding of -beheer
 4. Wie draagt de verantwoordelijkheid na overlijden?  
 5. De erfgenamen
  1. Algemeen
  2. Zuivere aanvaarding van de nalatenschap
  3. Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving (beneficiaire aanvaarding)
  4. Verwerping van de nalatenschap
 6. De schuldeisers
  1. Aangifte van schuldvordering
  2. Samenloop tussen meerdere schuldeisers
  3. Rangregeling
  4. Soorten schuldeisers
  5. Voorrechten
  6. Algemene verdelingsprincipes
 7. De begrafeniskosten
 8. Uw vragen

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.