Onbetaalde facturen, betalingsachterstand: heeft een consument nog rechten?


Het NIEUWE wettelijk kader van (minnelijke) schuldinvordering.
Webinar Maatschappelijke Topic 230322

Introductie

Aanmaningskosten, verwijlinteresten, schadebedingen, administratieve kosten, …

Een onbetaalde factuur kan al snel aanleiding geven tot een schuld die een veelvoud van het factuurbedrag uitmaakt.

 • Wat is wettelijk bij het innen van schulden?
 • Heeft een consument nog rechten in deze mallemolen?
 • Aan welke regels dient een invorderaar (gerechtsdeurwaarder, advocaat, incassokantoor,…) zich te houden?
 • En wat als de regels geschonden worden?

Omschrijving

In deze opleiding krijgt u informatie over de nieuwe regels die gelden vanaf 01/09/2023 en die een betere bescherming van de consument mogelijk maken. Deze nieuwe regels zijn terug te vinden in het nieuwe boek XIX 'schulden van de consument' dat ingevoerd wordt in het Wetboek Economisch Recht (WER).

Dit boek actualiseert ook de activiteiten van de ondernemingen die zich bezig houden met de minnelijke invordering van schulden, beter gekend als de incassobureaus.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Maatschappelijk werkers en andere beroepsgroepen die werken met mensen in kwetsbare (financiële) situaties.

Programma

 • Wat verstaat de wetgever onder 'consument' ? (Onderscheid toepasselijke regels: B2C versus B2B)
 • Het nieuwe boek XIX "Schulden van de consument" in het Wetboek van Economisch Recht (WER)
 • Voorwaarden voor het uitbrengen van een geldig protest
 • De 'eerste' herinnering
 • De toepassing van verwijlintresten en/of een schadebeding  Wat ? Hoogte van het intrestpercentage ? Hoogte van het schadebeding?
 • De betaaltermijnen
 • Het ambtshalve matigingsrecht van de rechtbank
 • De regels waar incassokantoren zich moeten aan houden (vroegere wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument)
 • De mogelijke invorderingsprocedures: buitengerechtelijk & gerechtelijk
 • Rol van een ombudsdienst (bv. waarde van advies in het kader van een invorderingsprocedure: bindend vs niet-bindend)
 • Voornaamste en recente rechtspraak omtrent invordering van schulden van een consument

Mr Jasper Bolle is advocaat aan de balie van West-Vlaanderen en heeft daarnaast ook ervaring als gerechtelijk mandataris (schuldbemiddelaar, bewindvoerder en curator) en dit voor verschillende rechtbanken.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.