Omgaan met weerstanden voor zorgverleners

Opleiding Maatschappelijke Topic 210203

Introductie

Als zorgverlener heeft u steeds het beste voor met uw zorgvrager. Het traject dat u mogelijk of wenselijk ziet verloopt niet steeds zoals gewenst.

Weerstand blijkt nogal eens een spelbreker te zijn. Of het nu gaat om weerstand vanuit de zorgvrager of vanuit de context van de zorgvrager: het kan best frustrerend zijn en een belangrijke factor in het succesvol laten verlopen van een traject.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding:

 • Heeft u zicht op verschillende theoretische modellen die weerstand verklaren
 • Heeft u  ontdekt op welke mogelijke manieren je kan omgaan met weerstand
 • Heeft u  kans gekregen om eigen praktijkvoorbeelden in gesprek te brengen met andere deelnemers
 • Heeft u  kennis gemaakt met bruikbare tools

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Zorgverleners en hulpverleners die werken in de thuishulp en thuisbegeleidingsdiensten
 • Zorgverleners die werken in residentiële settings in de jeugdzorg, seniorenzorg, gehandicaptenzorg

Programma

Tijdens deze vorming gaan we via verschillende theoretische modellen, op zoek naar verklaringen voor deze weerstand. Deze modellen bieden ons een hefboom om op een professionele manier te (leren) omgaan met weerstand.

We zetten in op kennis, bruikbare vaardigheden en bieden mogelijke strategieën.

Deelnemers krijgen de gelegenheid om te oefenen en te reflecteren vanuit en mét de eigen praktijk.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 23/10/2023 13:30 17:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra AB
 • Borsbeeksebrug 32
 • 2600 Berchem
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.