Info-Kuur: Arbeidsongeschiktheid en invaliditeit, helder uitgelegd.


Te ziek om te werken? Wie bepaalt dat? Wie betaalt dat?
Webinar Maatschappelijke Topic 230235

Introductie

 • Hoe zit het met uw inkomen als u ziek wordt?
 • Heeft een controlerende arts meer te zeggen dan de huisarts?
 • Een percentage van 66% arbeidsongeschiktheid: wat betekent dit?
 • Bent u op de hoogte van de mogelijkheid om een arbitrage-arts in te schakelen?

De cijfers van mensen die arbeidsongeschikt zijn stijgen voortdurend in tegenstelling tot die van werkzoekenden.

Arbeidsongeschikheid wegens ziekte. In ons land kennen we het stelsel van sociale zekerheid dat mensen verzekert van een inkomen als ze dit niet meer via arbeid kunnen verwerven. Tot zo ver het goede nieuws. Eenvoudig is het stelsel niet.

In deze materie heeft een arts een belangrijke rol. Welke arts? de arbeidsgeneesheer? de huisarts? de controle-arts van het ziekenfonds, of die van de verzekeraar?

Een bos vol artsen, onderzoeken, uitkeringsinstanties en percentages en voorwaarden.

In deze Info-Kuur bekijken wij de bomen.

Omschrijving

Dit is de derde Info-Kuur in het thema Tewerkstelling en Sociale Zekerheid.

Dr Peter Van Breusegem geeft in een notedop een helder zicht op alles wat te maken heeft met arbeidsongeschiktheid en de re-integratie op de arbeidsmarkt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Maatschappelijk werkers en andere beroepsgroepen, die werken met en voor mensen in kwetsbare situaties.

Volg samen met uw collega's deze en ook de andere Info-Kuren rond Tewerkstelling en sociale zekerheid aan een voordeliger tarief. Kies voor het combinatiepakket van 10 deelnames.

Alle informatie:

https://escala.be/info-kuren tewerkstelling en sociale zekerheid

Voorkennis

Wij raden aan om de gratis webinar 'Inschrijven bij de VDAB verplicht. En dan?' te volgen op donderdag 28/09/2023.

Methodologie

Een geëngageerde huisarts geeft uitleg en laat ruimte voor vraagstelling.

Programma

Arbeidsongeschiktheid: lichamelijk of psychisch letsel in relatie tot het verdienvermogen via arbeid.

 • De primaire arbeidsongeschiktheid
 • De periode na de primaire arbeidsongeschiktheid: het RIZIV in actie
  • het inkomen
  • de controle
  • de re-integratie op de arbeidsmarkt
  • 66% arbeidsongeschiktheid
 • De rol van de verschillende artsen

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 19/10/2023 13:00 14:15

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Prijs voor een individuele deelname aan deze Info-Kuur: 50,00€

Prijs voor een combinatiepakket: 400,00€ (=10 inschrijvingen binnen dezelfde organisatie voor de Info-Kuren van oktober 2023)  

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.