Het nieuwe decreet jeugdhulprecht


Actualisatie jeugdhulprecht.
Opleiding Maatschappelijke Topic 190339

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Uw kennis omtrent het jeugdhulprecht wordt geactualiseerd.

Introductie

Het nieuwe decreet betreffende het jeugdhulprecht is gestemd en treedt deels en stap per stap in werking vanaf 1 september 2019.

Dit nieuwe decreet is van primordiaal belang voor het volledige jeugdhulpwerkveld in Vlaanderen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Het doelpubliek zijn de lokale besturen en hun sociale diensten, maar tevens ook de voorzieningen.

De deelnemers zijn niet meteen de juristen, uiteraard zijn deze even welkom.

Een belangrijke groep deelnemers zal komen uit de functiegroepen van sociaal/maatschappelijk werkers van OCMW, CAW, politie, enz.

Methodologie

In eerste instantie is er kennisoverdracht via een PowerPointpresentatie.

Daarbovenop kiest de docent tijdens de training voor een permanente en wederzijdse communicatie met de deelnemers.

Programma

Volgende thema’s komen onder meer aan bod:

  • Van jeugdbescherming naar bijzondere jeugdbijstand naar integrale jeugdhulp
  • Organisatie van de vrijwillige jeugdhulp
  • Verontrustende situaties
  • De rol van het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
  • De gerechtelijke jeugdhulp
  • Typemodules van jeugdhulp, contextbegeleiding, diagnostiek, verblijf, …
  • De organisatie van de pleegzorg, statuut van de pleegzorger
  • De vertrouwenspersoon van de minderjarige / van de ouders
  • De wijzigingen in het decreet van  15.03.2019
2019-339-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Geert Decock studeerde rechten en criminologie aan de KU Leuven.

Hij is sinds 1988 advocaat verbonden aan de balie van Gent met specialisaties familierecht en jeugdrecht.

Hij volgde de opleiding bemiddeling in familiezaken en de bijzondere opleiding jeugdrecht.

Hij was jarenlang docent in het sociaal hoger onderwijs (Ipsoc Kortrijk en Arteveldehogeschool Gent), waar hij onder meer strafrecht en jeugdrecht doceerde.

Op vandaag is hij nog redacteur van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, bestuurslid van de Unie van Jeugdadvocaten en voorzitter van de werkgroep Jeugdsanctierecht.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.