Het nieuwe decreet jeugdhulprecht


Actualisatie jeugdhulprecht.
Mixed Klassikaal Maatschappelijke Topic 190339
Mixed Via Web Maatschappelijke Topic 190339
Opleiding Maatschappelijke Topic 190339

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Uw kennis omtrent het jeugdhulprecht wordt geactualiseerd.

Introductie

Het nieuwe decreet betreffende het jeugdhulprecht is gestemd en treedt deels en stap per stap in werking vanaf 1 september 2019.

Dit nieuwe decreet is van primordiaal belang voor het volledige jeugdhulpwerkveld in Vlaanderen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Het doelpubliek zijn de lokale besturen en hun sociale diensten, maar tevens ook de voorzieningen.

De deelnemers zijn niet meteen de juristen, uiteraard zijn deze even welkom.

Een belangrijke groep deelnemers zal komen uit de functiegroepen van sociaal/maatschappelijk werkers van OCMW, CAW, politie, enz.

Methodologie

In eerste instantie is er kennisoverdracht via een PowerPointpresentatie.

Daarbovenop kiest de docent tijdens de training voor een permanente en wederzijdse communicatie met de deelnemers.

Programma

Volgende thema’s komen onder meer aan bod:

 • Van jeugdbescherming naar bijzondere jeugdbijstand naar integrale jeugdhulp
 • Organisatie van de vrijwillige jeugdhulp
 • Verontrustende situaties
 • De rol van het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
 • De gerechtelijke jeugdhulp
 • Typemodules van jeugdhulp, contextbegeleiding, diagnostiek, verblijf, …
 • De organisatie van de pleegzorg, statuut van de pleegzorger
 • De vertrouwenspersoon van de minderjarige / van de ouders
 • De wijzigingen in het decreet van  15.03.2019

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 03/05/2021 13:30 17:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook online volgen. U heeft nu gekozen voor de klassikale vorm van deze mixed class. Indien u de opleiding liever online volgt dan selecteert u de optie 'webinar' (op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.

Locatie

 • SBM Gent
 • Tramstraat 63
 • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 03/05/2021 13:30 17:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook online volgen. U heeft nu gekozen voor de online vorm van deze mixed class. De nodige instructies voor de online opleiding ontvangt u enkele dagen voor de opleiding. Indien u deze opleiding liever klassikaal volgt dan selecteert u de leslocatie (op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 10/05/2021 13:30 17:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Regus Express Midi
 • Fonsnylaan 46
 • 1060 Brussel
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be
2019-339-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Geert Decock studeerde rechten en criminologie aan de KU Leuven.

Hij is sinds 1988 advocaat verbonden aan de balie van Gent met specialisaties familierecht en jeugdrecht.

Hij volgde de opleiding bemiddeling in familiezaken en de bijzondere opleiding jeugdrecht.

Hij was jarenlang docent in het sociaal hoger onderwijs (Ipsoc Kortrijk en Arteveldehogeschool Gent), waar hij onder meer strafrecht en jeugdrecht doceerde.

Op vandaag is hij nog redacteur van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, bestuurslid van de Unie van Jeugdadvocaten en voorzitter van de werkgroep Jeugdsanctierecht.

 

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.