Het jeugddelinquentierecht


Jeugddelinquentie bekeken vanuit de wet
Mixed Via Web Maatschappelijke Topic 190340

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze vorming kent u als sociaal werker de nieuwe wetgeving omtrent jeugddelinquentie veel grondiger en bovendien kan u deze regelgeving deskundiger toepassen in uw professionele werkomgeving.

Omschrijving

In deze opleiding bespreken we het jeugddelinquentierecht zoals het bij decreet werd vastgesteld in 2019. Vanuit welke visie gaat onze maatschappij om met jongeren die een delict plegen? En hoe wordt dit zichtbaar in de procedures en behandeling van het delict?

Wie zijn de betrokken partijen en wat wordt er van hen verwacht?

Werkt u zelf met jongeren? Krijgt u soms ouders over de vloer die vragen hebben bij hun rol als ouder van een jongere die een delict beging? Met deze duidelijke informatie - met heel wat praktijkvoorbeelden- kunt u deze mensen beter ondersteunen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Het doelpubliek zijn de lokale besturen en hun sociale dienstverlening en ook de voorzieningen voor jeugddelinquenten.

De doelgroep zijn vooral de niet-juristen, maar ook deze laatsten zijn welkom.

Een belangrijke groep deelnemers zal komen uit de functiegroepen van sociaal/maatschappelijk werkers, OCMW, CAW, politie, jeugddelinquentieinstellingen, enz.

Methodologie

De lesmethode volgt drie stappen:

 • kennisoverdracht omtrent de nieuwe wetgeving
 • interactie tussen de deelnemers onderling en met de docent
 • vraagstelling en groepsdiscussie over praktische herkenbare casussen

Programma

Het jeugddelinquentiedecreet grondig toegelicht.

Volgende thema’s komen onder meer aan bod:

 • Van een algemeen jeugdbeschermingsrecht voor gans België naar een apart jeugddelinquentierecht in Vlaanderen
 • De uitgangspunten van het Vlaams jeugddelinquentierecht in het decreet van 15.02.2019
 • De uitgebreide rol van het openbaar ministerie
 • Het positief project, het gebruik van voorwaarden, de derde vorderingsgrond
 • De mogelijke reacties op het niveau van de jeugdrechter in de voorlopige fase
 • De mogelijke reacties op het niveau van de jeugdrechtbank in de procedure ten gronde
 • De lange detentie en  de uithandengeving
 • De juridische bijstand van de minderjarige
 • Het betrekken van ouders en opvoedingsverantwoordelijken
 • Het videoverhoor, de elektronische monitoring
 • De (lange?) weg van de inwerkingtreding van het decreet

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 17/05/2023 13:00 17:00
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook online volgen. U heeft nu gekozen voor de online vorm van deze mixed class. De nodige instructies voor de online opleiding ontvangt u enkele dagen voor de opleiding. Indien u deze opleiding liever klassikaal volgt dan selecteert u de leslocatie (op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Mter. Charlotte Demaître startte 2009 aan de balie te Gent, in het advocatenkantoor van mter. Filip Van Hende, alwaar ze zich toelegde op voornamelijk strafrecht.

Eind 2010 begon zij te werken op het advocatenkantoor van Hugo Dekeyzer, te Brugge, alwaar zij naast strafrechtelijke materies, ook het burgerlijk recht onder de knie kreeg.

Aldaar werkte zij 5 jaar als vaste medewerker, waarna zij begin 2014 haar eigen kantoor begon te Eeklo ( www.advocaatdemaitre.be).

Sinds juni 2019 legde zij met succes de opleiding en het examen 'bemiddeling in familiezaken' af.

Zij behaalde met succes de opleiding 'bijzonder jeugdrecht' en 'cassatie in strafzaken', en behandelt binnen haar kantoor voornamelijk strafrechtelijke materies en zaken binnen het familie- en jeugdrecht.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.