Het huurdecreet toegelicht voor sociale werkers en woonactoren


De wetgeving omtrent woninghuur in een notedop
Webinar Maatschappelijke Topic 180464

Introductie

Het huurdecreet toegelicht voor sociale werkers en woonactoren

Omschrijving

Deze interactieve webinar gaat over de huur van private woningen: de rechten en plichten van de huurder.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is een zeer goede basis voor wie werkt:

  • in de sociale sector (OCMW, CAW, armoedeverenigingen, belangenorganisaties, eerstelijnsondersteuning, ... ) en daarbij cliënten begeleidt die met huurproblemen of -conflicten geconfronteerd kunnen worden
  • in de publieke sector (gemeenten, dienst wonen, AGB's, ...)
  • bij publieke woonactoren zoals SVK's

Methodologie

Deze opleiding wordt georganiseerd via interactieve webinar.

Programma

Voor alle contracten die vanaf 1 januari 2019 werden afgesloten, geldt het huidige huurdecreet.

In deze sessie leert u vanuit de jarenlange praktijk van een advocaat die frequent huurdossiers behandelt:

  • de belangrijkste principes van woninghuur
  • wat belangrijk is om te weten bij de begeleiding van huurders om problemen te voorkomen

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.