Gezinshereniging


Het juridisch kader van de gezinshereniging
Webinar Maatschappelijke Topic 150343

Omschrijving

Gezinshereniging is een relatief oud fenomeen. Sinds de arbeidsmigratiestop in 1974 werd gezinshereniging de meest omvangrijke vorm van legale migratie in België.

Nochtans stellen zich veel vragen en problemen rond de gezinshereniging. De complexiteit en dynamiek van de regelgeving werkt dit zeker in de hand. Vaak staan de operationele gevolgen en praktische implicaties onvoldoende beschreven in de wetgeving zelf. Dit zorgt voor veel vraagtekens bij de medewerkers die de wetgeving moeten toepassen.

Tijdens deze studiedag scheppen we duidelijkheid rond het thema gezinshereniging. Met twee sprekers benaderen we de gezinshereniging vanuit twee invalshoeken:

  • Enerzijds brengen we u een actuele stand van zaken van de wetgeving en de interpretatie daarvan door de rechtspraak en de Dienst Vreemdelingenzaken. Hierdoor bent u weer volledig mee, en kent u de juridische valkuilen en aandachtspunten.
  • Daarnaast staan we stil bij een aantal problemen en aanverwante kwesties (retributiekost, beroepsprocedures, inreisverbod, recht op werken voor gezinsherenigers, akten burgerlijke stand, ...) die zich in de praktijk kunnen voordoen.
  • Dankzij een uitgebreide bijlagenbundel, kunt u ook op het werk aan de slag met de informatie die u tijdens deze studiedag hebt ontvangen.

Kortom, de perfecte combinatie om de complexe materie van gezinshereniging in de praktijk (juridisch) correct toe te passen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • Ambtenaren lokale besturen
  • Medewerkers ocmw's

Programma

Het juridisch kader van de gezinshereniging wordt op een structurele en duidelijke manier geschetst. U ontdekt er de belangrijke wetgeving en kunt deze wetgeving toepassen op de verschillende situaties van gezinshereniging. Er is ook aandacht voor de administratieve praktijk en recente rechtspraak die belangrijk is om de wetgeving correct te interpreteren.

In de voormiddag focussen we op niet-EER-onderdanen. Dit wordt gedoceerd door Mr Veerle Vanneuville met inbreng van dhr. Erik Willems.

In de namiddag ligt de focus op verschillen in regelgeving voor de Belgische onderdanen en EER-onderdanen. Dit wordt gedoceerd door dhr. Erik Willems met inbreng van Mr Veerle Vanneuville.

Volgende punten komen aan bod:

  • Belgische en Europese wetgeving
  • Vormen van gezinshereniging, (nieuwe) categorieën
  • Procedures en voorwaarden
  • Overzicht recente rechtspraak ivf interpretatie van de wetgeving
  • Praktijk

Praktisch

Deze training is voorzien als een webinar. Ontdek hier de 6 voordelen van webinar bij Escala:

1. Geen reistijd, files en hoge reiskosten
2. Volg de opleiding thuis of op het werk
3. Interactief: vraagstelling is zeer laagdrempelig via chatfunctie
4. De meeste webinars worden opgenomen en zijn nadien beschikbaar
5. Korte en krachtige sessies
6. Ook webinars kunnen in aanmerking komen voor KMO Portefeuille