Ethische knopen voor medewerkers NIEUW

Opleiding Maatschappelijke Topic 180698

Introductie

Omgaan met de ethische spanningen in het werk vraagt een aparte benadering.

Onze docente is zeer beslagen in het aanleren van een beproefde methode in dit aparte kader.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Elkeen werkzaam in de publieke overheid of in de non for profit sector kan baat hebben bij deze praktische vorming.

Deelnemers uit de sectoren lokaal bestuur, provinciale diensten, Vlaamse of federale overheid, onderwijs, sociale economie, politie, brandweer, enz. zijn uiterst welkom en passend in deze vervolmaking.

Wanneer u actief geconfronteerd wordt ethische en deontologische vraagstukken kan deze vorming een leidraad bieden.

Methodologie

Vooreerst wordt het theoretische raamwerk uiteen gezet, daarna worden concrete dilemma’s en vragen op basis van het model behandeld.

Door deze introductie krijgt men én een theoretisch inzicht en een praktisch ervaren van dit model.

Het vraagt van de deelnemers een kwetsbaarheid om de eigen ethische knopen, deontologische vragen te durven inbrengen.  De lesgeefster is vertrouwd met het werken met deze thema’s en garandeert vertrouwelijkheid.

Programma

Omgaan met de ethische spanningen in het werk vraagt een aparte benadering.

Deze nood vraagt een aanpak die verschilt van een werkgesprek, een teamoverleg of een functioneringsgesprek. Het gaat om het installeren van een klimaat waarin omgaan met  ethische, deontologische spanningsvelden een plek en eigen werkwijze heeft.

Deze vorming geeft een introductie in een beproefde manier om hiermee om te gaan: het is een model dat gebaseerd is op de theorie van het communicatieve handelen van J. Habermas.

Vooreerst wordt het theoretische raamwerk uiteen gezet, daarna worden concrete dilemma’s en vragen op basis van het model behandeld.

Door deze introductie krijgt men én een theoretisch inzicht en een praktisch ervaren van dit model.

Het vraagt van de deelnemers een kwetsbaarheid om de eigen ethische knopen, deontologische vragen te durven inbrengen. De lesgeefster is vertrouwd met het werken met deze thema’s en garandeert vertrouwelijkheid.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 21/05/2019 13:00 17:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

  • SBM Gent
  • Tramstraat 63
  • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

  • T: 078 35 39 30
  • F: 051/268754
  • info@escala.be

Onze gespecialiseerde docente en lector mevrouw Agnes Verbruggen geeft de opleiding bachelor in het sociaal werk aan de Faculteit Mens en Welzijn in de Vakgroep Humane en Sociale Wetenschappen van HoGent.

Haar dienstverleningsexpertise ligt in de bemiddeling, de beroepsethiek, de deontologie en de code beroepsgeheim.