De zorgvolmacht: regelgeving en aandachtspunten voor de praktijk

Webinar Maatschappelijke Topic 200240

Omschrijving

Met een zorgvolmacht kan een meerderjarige persoon één of meerdere mensen aanduiden om zijn of haar zaken te regelen voor de dag dat die dat zelf niet meer zal kunnen. Het gaat hierbij zowel om regelingen over de zorg van de persoon (heeft die een opname nodig? een dokter?) als regelingen die te maken hebben met het vermogen (bankzaken regelen, facturen betalen, zelfs de woning verkopen).

Met een zorgvolmacht anticipeert de persoon op de pijnlijke gebeurtenis waarbij hij handelings- of wilsonbekwaam wordt.

En dit allemaal buiten de rechtbank om. Een belangrijk verschil dus met bewindvoering.

Degene die de zorg opdraagt noemen we de lastgever. Degene die de zorg op zich neemt, noemen we de lasthebber.

Hoe maakt u zo’n zorgvolmacht op? Wanneer treedt die in werking? Hoe werkt dit als alles normaal en in goede verstandhouding? Welke handelingen kan een lasthebber stellen?

En wat dan als er problemen opduiken zoals een conflict met de lasthebber of tussen lasthebbers onderling, of het wegvallen van de lasthebber omwille van ziekte of overlijden.

Deze opleiding geeft u dus een goed overzicht van de algemene principes, de praktische uitwerking en de mogelijkheden en moeilijkheden.

Daarnaast wordt ook de rol van derden besproken, zoals het WZC, het OCMW, sociale diensten in een ziekenhuis of een instelling, ...

In deze opleiding  is er ruimte voor de vragen en de  ervaringen van de deelnemers.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers van WZC, maatschappelijk werkers in OCMW, in sociale diensten van een ziekenhuis, mutualiteiten, bemiddelaars, …

Programma

 • Ontstaansgeschiedenis & achtergrond
 • Onderscheid met gerechtelijke bescherming
 • Principes
 • Hoe een zorgvolmacht opstellen?
  • Wilsbekwaamheid
  • Schriftelijk
  • Onderhands vs notarieel
  • Aandachtspunten bij de redactie
 • De registratie
 • De lasthebber
 • Inwerkingtreding van de zorgvolmacht
 • Verloop in de dagelijkse praktijk
 • Einde van de zorgvolmacht
 • Zorgvolmacht en vermogensplanning
 • Valkuilen

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 11/05/2023 13:00 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Deelnemers die niet behoren tot de publieke sector, social- of non-profit betalen € 150,00 bij deelname. Prijs exclusief BTW.

Mr Jasper Bolle is advocaat aan de balie van West-Vlaanderen en heeft daarnaast ook ervaring als gerechtelijk mandataris (schuldbemiddelaar, bewindvoerder en curator) en dit voor verschillende rechtbanken.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.