De procedure voor de rechtbank van A tot Z


De gerechtelijke procedure: zie het bos door de bomen!
Mixed Via Web Maatschappelijke Topic 150559

Omschrijving

Wat als uw organisatie of uw cliënt met een gerechtelijke procedure geconfronteerd wordt, dreigt geconfronteerd te worden of net overweegt om een gerechtelijke procedure te starten?

Een procedure voor de rechtbank ... iets wat voor velen (dankzij de verschillende tv-programma's) tot de verbeelding spreekt.

Maar hoe werkt het in de praktijk. Wat mag u verwachten? Wat zijn de verschillende stappen, procedures, termijnen, gevolgen, ...

 • Hoe start een procedure voor de rechtbank?
 • Wat zijn de verschillende stappen hierbij?
 • Hoeveel bedragen de kosten?
 • Wat zijn de termijnen?
 • Bij wie kan u inlichtingen inwinnen over de stand van een procedure?
 • Moet men zich altijd laten bijstaan door een advocaat?
 • Hoe moet u een arrest of vonnis lezen en hoe wordt dit uitgevoerd?
 • Wie moet naar welke rechtbank? Wie is bevoegd?
 • Moet u verschijnen voor de rechtbank en wat zijn mogelijke gevolgen als u niet verschijnt?
 • Wat betekent verzet, verstek en ander juridisch jargon waarmee u geconfronteerd wordt?
 • ...

Op deze, en vele andere, vragen geven we tijdens deze praktijkgerichte opleiding een antwoord. Dankzij stappenplannen, ontdekt u hoe de procedure voor de rechtbank gestart wordt, verloopt en afgesloten wordt.

Geen ingewikkelde juridische informatie, maar concrete informatie die de procedure voor de rechtbank duidelijk maken.

De opleiding wordt chronologisch opgebouwd (van ontstaan van een juridische conflict en het starten van een procedure bij de rechtbank tot de uitvoering van het vonnis of het arrest).

Bij elke stap wordt het volgende aangehaald:

 • Wat is de juridische basis? Welke weg moet u volgen?
 • Welke kosten ontstaan er in de verschillende stappen?
 • Wie zijn de spelers?
 • Welke fouten moet ik voorkomen om tot het gewenste resultaat te komen?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

maatschappelijke werkers binnen OCMW's, CAW's, Samenlevingsopbouw en andere sociale diensten

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Methodologie

Docent brengt een inzichtelijke uiteenzetting over de gerechtelijke procedure aan de hand van concrete stukken en doorspekt met voorbeelden.

rechtbank-1-1_2015-559.jpg
vrouwe-justitia-1-2_2015-559.jpg

Programma

De gerechtelijke organisatie

  • Hoven en rechtbanken
  • Bevoegdheden
  • Partijen waarmee u in contact kunt komen

De start van een gerechtsprocedure

  • Start
  • Ingebrekestelling
  • Betrokken partijen
  • Instelling van de vordering: dagvaarding of verzoekschrift
   • Wat is het verschil tussen de documenten?
   • Voorbeeld van dagvaarding en verzoekschrift
   • Kostprijs

Het verloop van de procedure voor de rechtbank

  • Inleidende zitting
   • De datum van de inleidende zitting bepalen: hoe en wie?
   • Wat gebeurt er tijdens de inleidende zitting?
   • Wie moet er verschijnen?
   • De verschillende scenario's tijdens de inleidende zitting
  • De "instaatstelling" van de zaak
   • Mededeling van de stukken
    • Wat zijn stukken?
    • Wat bevatten deze stukken?
    • Voorbeelden van stukken
    • De termijnen waarbinnen ze ingediend moeten worden
   • Opmaken van conclusies
    • Wat zijn conclusies?
    • Hoe worden ze opgesteld?
    • Voorbeelden van conclusies
    • De conclusiekalender
    • Naar wie worden de conclusies toegestuurd? Hoe gebeurt dit?
  • De terechtzitting
   • Hoe wordt de rechtsdag bepaald?
   • Hoe kan de terechtzitting verlopen?
   • Wie komt aan het woord?
  • Het beraad
  • De uitspraak
   • Wanneer mag u een uitspraak verwachten?
   • Hoe wordt u op de hoogte gebracht van de uitspraak?
   • Welke elementen bevat het vonnis of arrest, hoe moet u deze lezen?
   • Voorbeeld van een vonnis of arrest
  • Mogelijkheid tot beroep en Cassatie
   • Wat houdt dit in en wat zijn de termijnen?
   • Wat is het gevolg voor het vonnis of arrest?

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 19/04/2022 13:30 16:30
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook online volgen. U heeft nu gekozen voor de online vorm van deze mixed class. De nodige instructies voor de online opleiding ontvangt u enkele dagen voor de opleiding. Indien u deze opleiding liever klassikaal volgt dan selecteert u de leslocatie (op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Mr. Tim De Vogelaere is advocaat te Kortrijk, actief binnen de diverse domeinen van het recht met bijzondere klemtoon op het familierecht, het jeugdrecht, het erfrecht en het strafrecht.

In 2010 nam hij als vertegenwoordiger van de Kortrijkse balie deel aan de Zuidelijke Pleitwedstrijden te Breda. In datzelfde jaar won hij het Vlaams Pleitjuweel.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.