De inbeslagneming van goederen en de uithuiszetting.


Rechten en plichten van de deurwaarder en welke mogelijkheden heeft de cliënt/schuldenaar nog om te verhinderen dat hij alles kwijt is.
Webinar Maatschappelijke Topic 220416

Introductie

Sommige mensen komen pas hulp vragen als hun inboedel/huisraad is opgeschreven of als ze een brief gekregen hebben van de deurwaarder dat ze het pand de week nadien moeten verlaten.

Kan je dan als hulpverlener nog iets doen voor je cliënt?

Omschrijving

Deze korte on-line opleiding staat stil bij het moment dat de deurwaarder effectief langs komt voor de inbeslagneming van goederen of de uithuiszetting. Aan deze actie gaat heel wat vooraf (zie onze dagopleiding 'de werking en bevoegdheden van de gerechtsdeurwaarder').

In deze opleiding staan we stil bij deze uitvoerende stap: wat zijn de rechten en plichten van de deurwaarder en welke mogelijkheden heeft de cliënt/schuldenaar nog om te verhinderen dat hij alles kwijt is.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Maatschappelijk werkers die werken in OCMW, CAW of sociale verhuurkantoren, ...

Andere beroepsgroepen of vrijwilligers die cliënten in armoede ondersteunen.

Methodologie

Deze opleiding gaat on-line door. De docent geeft ruim de mogelijkheid tot vraagstelling.

Programma

inbeslagneming van goederen:

  • Hoe gaat dit in zijn werk?
  • Welke huisraad mag aangeslagen worden, welke worden gevrijwaard?
  • Kan men nog voorkomen dat de spullen effectief worden opgehaald?
  • Wat gebeurt er met die huisraad?
  • Wat is de rol van de deurwaarder in deze

Uithuiszetting:

  • Welke procedure moet gevolgd worden?
  • Welke actoren zijn betrokken?
  • Kan men een effectieve uithuiszetting nog verhinderen? Hoe?

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.